Tryghedspuljen åbner på det regionale område – midler kan søges fra 1. september 

Udgivet: ;02-09-2021

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev det aftalt at oprette en Tryghedspulje for det regionale område i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2024.

Tryghedspuljens formål er at yde en ekstra indsats overfor medarbejdere der afskediges som følge af besparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelser af arbejdspladser eller kapacitetsændringer.


Alle regionale arbejdspladser er omfattet af puljen, selvejende institutioner er omfattet, når de har en driftsoverenskomst med regionen.

Midlerne fra puljen kan anvendes til kompetenceudvikling og efteruddannelse, realkompetencevurdering, karrieresparring eller individuel rådgivning. Tryghedspuljen giver mulighed for et individuelt tilskud på op til 10.000 kr. (20.000 kr. hvis der søges til kompetenceudvikling)

Læs mere her

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk