Udflytning af statslige arbejdspladser – udmelding fra CFU og Moderniseringsstyrelsen 

Udgivet: ;02-02-2016
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder, hvor forskellige personalemæssige forhold i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser drøftes.

Parterne er blevet enige om fælles udmelding på følgende områder:

  • Hvornår anses en institution for flyttet?
  • Tjenesterejser
  • Flyttegodtgørelse

Se mere på: www.cfu-net.dk 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk