Udlicitering skaber ikke nødvendigvis bedre og billigere velfærd  

Udgivet: ;18-02-2014
Produktivitetskommissionen anbefaler i sin seneste rapport, at flere serviceopgaver sendes i udbud, så den offentlige sektor bliver billigere og bedre. OAO har tidligere i samarbejde med AKF påvist, at det langt fra er tilfældet. Der eksisterer ikke tilstrækkelig dokumentation for påstanden – snarere tværtimod.  

Det bliver altså ikke mere rigtigt, fordi det gentages. Der skabes ikke nødvendigvis bedre service til borgerne ved at udlicitere rengøring, børnepasning og hjemmeplejen. Faktum er, at der mangler dokumentation for, at udbud af offentlige opgaver skaber bedre service, udtaler formand for OAO Bodil Otto, og fortsætter:

Erfaringerne viser, at bureaukratiet stiger, og at udliciteringerne oftest sker på bekostning af kvaliteten og medarbejdervilkår.

Det kan derfor undre, at Produktivitetskommissionen har så stor fokus på, at private udbydere skal levere velfærd. Danmark bliver gang på gang fremhævet af OECD og Verdensbanken som et af de lande, der har den bedst drevne offentlige sektor. Danmark indtager igen og igen en topplacering, når det gælder forretningen velfærdsstaten, hvorfor det ikke giver mening med så stor entydig fokus på, at private udbydere skal levere velfærd. 

Derudover undrer det Bodil Otto, at kommissionen anbefaler, at private aktører ikke skal omfattes af sociale klausuler:

Private arbejdsgivere skal tage et ansvar for oprettelse af praktikpladser og ansættelse i fleksjob. Præcis som offentlige arbejdsgivere gør det i dag. Jeg har simpelthen svært ved at forstå, hvorfor private leverandører ikke skulle påtage sig et samfundsmæssigt ansvar.

For yderligere kommentarer kontakt OAO's formand Bodil Otto, mobil 2946 9670.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk