Udliciteringsdebatten på usikkert grundlag

Udgivet: ;09-05-2012
Bedst som regeringen opruster i kampen for at fremme Offentligt-Private Partnerskaber (OPP), sætter to nye undersøgelser spørgsmålstegn ved grundlaget for hele debatten om udbud og udlicitering. 

Regeringen har for nyligt oprustet med nye vejledninger og guidelines til at fremme Offentligt-Private Partnerskaber (OPP). Samspil mellem det offentlige og det private bliver ofte fremhævet som vejen til en bedre og mere effektiv offentlig sektor. Men en ny europæisk opsamling viser, at OPP er dyrere end traditionelt udbud og at OPP-projekter samlet set udgør en betydelig belastning for de offentlige budgetter. OPP er måske en god forretning for de private investorer, men ikke for det offentlige viser opsamlingen, der er udarbejdet af en britisk forskningsenhed for den europæiske arbejderbevægelse.

Derudover har Udbudsrådet fundet, at Danmark slet ikke er ”bagefter” med inddragelsen af private leverandører, som man typisk har troet. Undersøgelsen sammenligner erfaringer med udbud og udlicitering i Danmark og Sverige, og konkluderer som et af hovedresultaterne, at danske myndigheder faktisk er foran svenske myndigheder, når det kommer til inddragelse af private leverandører i offentlige opgaver. 

Det er en opsigtsvækkende konklusion, da Sverige ofte er blevet brugt som inspirationskilde og forgangseksempel for nye udliciteringsinitiativer i Danmark. Det er eksempelvis Sverige vi har sammenlignet os med, når vi har øget anvendelsen af OPP-initiativer. Det ser med andre ord ud til, at en række af disse initiativer, udover en tvivlsom omkostningsprofil for det offentlige, også er igangsat ud fra et usikkert erfarings- og sammenligningsgrundlag. 

Konklusionerne bør derfor give anledning til overvejelser hos politikere, der let kan lade sig friste af de kortsigtede gevinster ved at hente privat kapital som finansiering af bygge- og infrastrukturprojekter. For det første, fordi omkostningerne ofte er større end antaget. For det andet, fordi Danmark faktisk er længere fremme end vores sammenligningsgrundlag – stik modsat det indtryk man får fra den danske debat om udbud og udlicitering. 

OAO-sekretariatet har udarbejdet tre baggrundsnotater, der ser nærmere på de ny nye rapporter og vejledninger. Det første notat gennemgår opsamlingen om konsekvenserne og omkostningerne ved OPP fra den europæiske arbejderbevægelse, mens det andet notat gennemgår Udbudsrådets undersøgelse om erfaringerne med udbud og udlicitering i Danmark og Sverige. Endelig gennemgår det sidste notat en ny ”standardmodel” for OPP og en ny guide til Offentlig-Privat Innovation. Du kan finde notaterne i boksen til højre.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk