Usikker sammenhæng mellem udlicitering og udgiftsniveau

Udgivet: ;31-05-2012
I nogle sektorer har kommunerne lavere udgifter, i takt med, at de bruger flere private virksomheder. I andre sektorer er det øjensynligt dyrere at bruge private leverandører, end selv at løse opgaverne. Men årsager og virkninger er usikre, og der mangler viden om kvalitetsforskelle. Det viser en ny rapport fra AKF, Anvendt KommunalForskning. 

På det administrative område har kommuner med megen brug af private leverandører lavere udgifter end andre kommuner. På dagtilbudsområdet har kommuner med megen brug af private leverandører til gengæld højere udgifter end andre kommuner. På ældre- og handicapområdet ser udgifterne ikke ud til at være påvirket af, om private leverandører inddrages meget eller lidt. Det er hovedresultaterne af en analyse af de kommunale nøgletal. 

Analysen er gennemført af Danmarks førende ekspert i kommunale nøgletal, Kurt Houlberg fra AKF sammen med AKF’s ekspert på udlicitering, Ole Helby. Analysen er udarbejdet for FOA og HK/kommunal, og er igangsat i samarbejde med OAO. 

Efter OAO-sekretariatets vurdering udelukker undersøgelsen ikke, at der kan være økonomiske fordele ved at udlicitere konkrete delopgaver. Men analysen viser, at brugen af private leverandører også kan føre til højere udgifter. Der er samtidig stor usikkerhed om fortolkningen af de forskelle, der er afdækket. Det skyldes blandt andet, at analysen er foretaget på en meget overordnet niveau, hvor man ikke ser på én bestemt serviceydelse, men på fx alle de forskellige opgaver, der konteres på det administrative område (hovedkonto 6).

Mange ubekendte

Rapporten er et pilotprojekt, som bør følges op af mere tilbundsgående analyser, der både har fokus på kvalitet og økonomi. Det er nemlig ikke muligt at se ud af analysen, hvorfor

en kommune med privat rengøring i børnehaverne eller mange børn i privat børnepasning har højere udgifter end nabokommunen, hvor rengøringen og børnepasningen klares af kommunalt ansatte: Er der forskelle i kvaliteten? Er der forskelle i effektivitet? Eller er kontrakterne med de private dyrere, fordi de private skal tjene penge på at levere de kommunale ydelser? 

I notat fra OAO er analysens metoder og resultater gennemgået. Det kan du finde i linket til højre. Selve analysen kan også læses på www.akf.dk

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk