Verdens første statistik om offentlig innovation netop udgivet som bog 

Udgivet: ;27-10-2016
'Innovationsbarometeret. Højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation' er nu udgivet og er samtidig verdens første statistik om offentlig innovation med tal på, hvor mange offentlige arbejdspladser, som indfører nye produkter, serviceydelser, organisationsformer og måder at kommunikere på. Og på den værdi, som skabes i form af fx forøget effektivitet, højere kvalitet, større medarbejdertilfredshed eller bedre borgerinddragelse.

Bogen er blevet til i samarbejde med 200 mennesker der har hjulpet med at skrive bogen, og har bidrag fra alle 5 regioner, 57 kommuner og 8 ministerieområder. Ligeledes har en lang række private virksomheder, borgere, frivillige, vidensinstitutioner og fonde bidraget. Bogen indeholder 37 konkrete eksempler og en masse kortfattede råd fra praktikere og eksperter om innovation og højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation.

Bogen viser en række nye analyseresultater:
• Sandsynligheden for, at arbejdspladsen er innovativ, stiger med antallet af faktorer såsom godt samarbejde, risikovillighed, anerkendelse og åbenhed, der præger arbejdspladsen. Og når det omvendte er tilfældet, falder sandsynligheden for, at medarbejderne igangsætter innovation. Det er, ifølge COI, første gang man kvantitativt for hele den offentlige sektor har påvist, at organisationskulturen spiller en rolle.
• Det er meget sjældent (2 pct. af innovationerne), at øget medarbejdertilfredshed er innovationens eneste resultat. Når medarbejdertilfredshed alligevel er den næstmest rapporterede værdi (50 pct.), så skyldes det, at øget medarbejdertilfredshed oftest går hånd i hånd med øget kvalitet og effektivitet.
• Når medarbejderne selv er med til at igangsætte innovationen, betyder det ikke noget for medarbejdertilfredsheden, om en begrænset økonomi hæmmer – eller fremmer – innovationen undervejs. I begge økonomiske situationer kommer der (bl.a.) medarbejdertilfredshed ud af innovationerne i to ud af tre tilfælde. Det understreger betydningen af at have medarbejderne om bord tidligt i processen

http://innovationsbarometer.coi.dk/ kan du gratis downloade bogen, bestille en fysisk kopi, se en video af et innovationstiltag og dykke ned i 16 temaer ud fra bogens væsentligste resultater.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk