Vil I bane vej for bedre opgaveløsning og trivsel på jeres arbejdsplads? 

Udgivet: ;25-06-2014
Statslige arbejdspladser får nu mulighed for at søge midler til at styrke tillid og samarbejde. Formålet er at udvikle ny viden om, hvordan man kan øge tillid og samarbejde, så det giver værdi for arbejdspladsen

Flere arbejdspladser har opnået gode resultater ved at sætte tillid, samarbejde og et fokus på kerneopgaven i front for deres udvikling. Derfor er Moderniseringsstyrelsen, Akademikerne, CO10/LC og OAO gået sammen om et projekt, der skal fremme arbejdsformer, der bygger på tillid og samarbejde, til at udvikle de statslige arbejdspladser – og dokumentere effekten af det.

Står I i en situation, hvor I ønsker at styrke tilliden og samarbejdet på arbejdspladsen og levere bedre resultater, kan I nu søge om midler til et sådant projekt.

Måske har I behov for at styrke tillid og samarbejde på tværs af afdelinger og geografi? Eller under en omstillingsproces? Der er mange muligheder for at sætte tillidsbaserede tilgange i spil i et projekt og høste værdifulde resultater– som både på kort og på lang sigt kan være med til at udvikle jeres arbejdsplads i en positiv retning.

Et velfungerende samarbejde baseret på tillid, dialog og et fokus på kerneopgaven er afgørende for, at ledere og medarbejdere kan løse opgaverne med høj kvalitet og effektivitet, og at ledere og medarbejdere trives. Når ledere og medarbejdere sammen har fokus på kerneopgaven, kan de på en og samme tid opnå bedre resultater og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Hvad skal I som arbejdsplads i staten gøre for at komme videre?

Ønsker I at vide mere om mulighederne, inden I søger, kan I kontakte:

 • Lise Aaen fra Moderniseringsstyrelsen, tlf. 41 78 21 00
 • Christina Borries fra Offentligt Ansattes Organisationer, tlf. 26 81 04 67
 • Margith Nielsen fra CO10/LC, tlf. 33 76 86 72
 • Tine Holst fra Akademikerne, tlf. 22 49 58 68

I er også meget velkomne til at kontakte os for at få rådgivning om den konkrete ansøgning.

Ønsker I at få ideer til jeres projekt, så se her

Ønsker I at søge om midler til et projekt, skal I sende en ansøgning til Kompetencesekretariatet, info@kompetenceudvikling.dk, mærket ”Tillid og samarbejde”.  I skal bruge ansøgningsskemaet, som i kan finde her

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2014.

Hvad kan vi tilbyde jer?

 • Økonomiske midler til at understøtte og gennemføre et lokalt arbejdspladsprojekt
 • Hjælp til at måle effekten af de initiativer, som I sætter i gang
 • En konsulent, der følger projektet, hjælper med at måle effekten og samler op på jeres erfaringer, så andre arbejdspladser kan bruge dem
 • Udveksling af erfaringer og idéer med andre arbejdspladser, der også arbejder med tillid og samarbejde  
 • Mulighed for at deltage i et spændende projekt, der vil være med til at brande jeres arbejdsplads

Hvad vil vi lægge vægt på, når vi behandler ansøgningen?

 • At I er tydelige på den effekt, I ønsker at opnå
 • At I har et godt samarbejde, som I ønsker at forbedre.
 • At I er indstillet på at samarbejde om at forbedre kerneopgaven.
 • At I har lyst til at blive klogere undervejs – og måske, om nødvendigt, navigere om som følge af jeres ny vundne erfaringer.
 • At projekterne afspejler forskellige sektorer og temaer og store og små arbejdspladser.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk