Hvem er OAO?

OAO skal sikre den størst mulige indflydelse på løn- og arbejdsvilkårene for medarbejderne i den offentlige sektor gennem dialog og fælles optræden.

Offentligt Ansattes Organisationer opstod i 2007 som en fusion af Det Kommunale Kartel (DKK) og Statsansattes Kartel (StK).

OAO repræsenterer 22 medlemsorganisationer, hovedsageligt LO-forbund (nu FH), med ansatte på de offentlige arbejdspladser. OAO skal være medlemsorganisationernes fælles offentlige stemme i spørgsmål vedrørende de offentlige arbejdspladser.

Arbejdet består blandt andet i at afholde netværksmøder og konferencer, udgive vejledningsmateriale og analyser, og deltage i politiske udvalg sammen med de offentlige arbejdsgivere.

OAO arbejder for:

  • At forbedre lønmodtagernes indflydelses- og udviklingsmuligheder på arbejdspladserne på tværs af forskelle i uddannelsesbaggrund, ansættelsesforhold og køn.

  • En tidssvarende personalepolitik, der fremmer job- og kompetenceudvikling og bidrager til at skabe attraktive arbejdspladser.At udøve indflydelse på udviklingen i den offentlige sektor såvel kommunalt, regionalt og statsligt.

  • At yde et væsentligt og aktivt bidrag i udviklingen og udformningen af LO's politik i forhold til udviklingen af den offentlige sektor og velfærdspolitikken.

OAO udfører i øvrigt opgaver besluttet af forretningsudvalget.

Mission

OAO er medlemsorganisationernes fælles offentlige stemme i forhold til:

  • At skabe attraktive offentlige arbejdspladser

  • At påvirke udviklingen i den offentlige sektor og velfærdspolitikken

  • At have en koordinerende rolle i forhold til medlemsorganisationerne.

Vision

OAO skal arbejde for at sikre, at den offentlige sektor kan udvikle, fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere.

OAO-Stat og OAO-Kommunal/regional

OAO har både en statslig del, OAO-Stat og en kommunal/regional del, OAO-K. Det betyder, at OAO i praksis varetager en lang række interesser og opgaver som specifikt retter sig mod ansatte i hver af de tre sektorer.

På det statslige forhandlingsområde er OAO en centralorganisation med plads i CFU og på det kommunale forhandlingsområde en valggruppe med plads i Forhandlingsfællesskabet.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk