Hvad er Offentligt Ansattes Organisationer?

Offentligt Ansattes Organisationer opstod i 2007 ved en fusion af Det Kommunale Kartel (DKK) og Statsansattes Kartel (StK). OAO repræsenterer 29 medlemsorganisationer, hovedsageligt FH-forbund, med ca. 176.000 medlemmer ansat på de offentlige arbejdspladser.

OAO’s formål er gennem dialog og fælles optræden at sikre den størst mulige indflydelse på løn- og ansættelsesvilkårene for medarbejderne i den offentlige sektor.

Mission og vision

Gennem et stærkt fællesskab og via den danske model arbejder OAO for at skabe og udvikle rammer og vilkår for attraktive offentlige arbejdspladser med særlig fokus på løn- og ansættelsesvilkår og et godt lokalt samarbejde i SU/MED.

Gennem fællesskabet opnår medlemsorganisationerne styrke til at sikre et offentligt arbejdsmarked, der kan udvikle, fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere.

OAO arbejder bl.a. for:

At forbedre lønmodtagernes indflydelses- og udviklingsmuligheder på arbejdspladserne på tværs af forskelle i uddannelsesbaggrund, ansættelsesforhold og køn.

At sikre, at den offentlige sektor kan udvikle, fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere.

En personalepolitik, der fremmer job- og kompetenceudvikling og bidrager til at skabe attraktive arbejdspladser.

Strategiske sigtepunkter

OAO skal stå stærkest muligt forberedt ved overenskomstfornyelser, og anvende synergien i at forberede forhandlinger ved alle tre offentlige forhandlingsborde.

OAO skal bidrage til et stærkt og konstruktivt fællesskab – i OAO og i de forhandlingsfællesskaber, som OAO er en del af.

OAO skal styrke og udvikle det lokale samarbejde i SU/MED i samarbejde med valggrupper i Forhandlingsfællesskabet og centralorganisationerne i CFU.

OAO skal søge indflydelse på indsatser og projekter med henblik på at præge og medvirke i tværgående indsatser, der har OAO-organisationers interesse og bevågenhed.

OAO skal involvere sig i internationalt arbejde med henblik på at styrke forholdene og medindflydelsen for de offentligt ansatte.

OAO skal skabe ny viden og indsigt, som kan danne grundlag for nye aftaler/indsatser, kvalificering af eksisterende aftaler/indsatser og beslutninger i OAO mv.

OAO’s organisation

OAO har både en statslig del, OAO-Stat og en kommunal/regional del, OAO-K. På det statslige forhandlingsområde er OAO en centralorganisation med plads i CFU og på det kommunale forhandlingsområde en valggruppe med plads i Forhandlingsfællesskabet. OAO varetager en række interesser og opgaver som specifikt retter sig mod ansatte i hver af de tre sektorer, samt opgaver som går på tværs af hele det offentlige forhandlingsområde.

Arbejdet sker med forankring i de to forhandlingsudvalg og forretningsudvalget – OAO-K, OAO-S og OAO-FU, herunder de tilknyttede sekretariatsgrupper samt i forhandlingsudvalg, sekretariatsgrupper og arbejdsgrupper i henholdsvis CFU og Forhandlingsfælleskabet.

OAO yder desuden rådgivning og vejledning til medlemsorganisationerne, bl.a. i forhold til generelle aftaler på det statslige område.

Indsatsområder

I denne overenskomstperiode (OK21) er der fastsat 5 ydelsesområder hvor der er fastlagt konkrete målsætninger og indsatser:

  • Overenskomster og aftaler i staten og kommuner/regioner
  • Et godt lokalt samarbejde - MED og SU
  • Særlige indsatser - bedre ledelse, digitalisering og udlicitering
  • Internationale forhold
  • Kompetencefonde og tryghedspuljer mv.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk