Ledelse

Henrik Würtzenfeld
Sekretariatschef

46 97 38 05
hew@oao.dk
Arbejdsområder:
Ledelse af sekretariatet
Sekretariatsbetjening af Forretningsudvalg og Forhandlingsudvalg
Forhandlingsfællesskabets sekretariatsudvalg
Jan Erik Rasmussen
Forhandlingschef for det statslige område

46 97 38 09
jer@oao.dk
Arbejdsområder:
Hovedaftaler
Statslige overenskomster og organisationsaftaler
Det statslige forhandlingsudvalg og sekretariatsudvalg
CFU
Sampension
Forhold vedr. tillidsrepræsentanter
Fagretlige spørgsmål
Tjenestemænd herunder afskedssager
Arbejdstid

Medarbejdere

Arendse Veirø
Konsulent

46 97 38 27
arv@oao.dk
Arbejdsområder:
Statslige overenskomster/aftaler
Tjenestemandssager og fagretlige sager
Høringer
Bjørn Poulsen Langbakke
Konsulent

46 97 38 15
bl@oao.dk
Arbejdsområder:
Pension – OK og tjenestemandssager
Gruppeliv
Seniorvilkår
Det kommunale forhandlingsudvalg og OAO-K’s sekretariatsudvalg
Dorthe Storm Meier
Konsulent

46 97 38 11
dsm@oao.dk
Arbejdsområder:
Kompetenceudvikling
Ledelse
Tillids- og samarbejdsuddannelse
Jan Limborg Madsen
Konsulent

46 97 38 31
jlm@oao.dk
Arbejdsområder:
Ny løn
Lønteknik/-udvikling
Lønstatistik
Det kommunale lønteknikerudvalg
Jens Erik Ohrt
Konsulent

46 97 38 12
jeo@oao.dk
Arbejdsområder:
EU og internationalt arbejde
Jette Binzer
Sekretær

46973802
jb@oao.dk
Arbejdsområder:
Sekretær
Lars Kehlet Nørskov
Konsulent

46 97 38 07
lkn@oao.dk
Arbejdsområder:
MED-området Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Udlicitering Tryghedspuljen
Lotte Enevoldsen
Sekretær

46 97 38 04
lre@oao.dk
Arbejdsområder:
Tryghedspuljen
Intern Service
Konferencer mv.

Magnus Bryde
Konsulent

46 97 38 19
mbr@oao.dk
Arbejdsområder:
MED
SU
Pia Hendrichsen
Sekretær

46 97 38 16
ph@oao.dk
Arbejdsområder:
Samarbejdssekretariatet
Kursusadministration

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk