OAO varetager interesser for ca. 173.000 medlemmer, som passer en lang række forskellige funktioner og opgaver på de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser. Fælles for dem er, at de er med til at sikre velfærden, ved hver dag at yde en stor og vigtig indsats i den offentlige sektor.
 

Medlemsorganisation

Stat      

Kommunal    Regional

Blik- og Rørarbejderforbundet 

43

 6849

Dansk El-forbund

330

 375

305

Dansk Jernbaneforbund

1.241

 360

-

Dansk Metalarbejderforbund

1.700

 1.700

800

Dansk Socialrådgiverforening

-

 11.296

555

Fagligt Fælles Forbund - 3F

5.520

 17.097

3.731

Fag og Arbejde (FOA)

246

 -

-

Foreningen af Danske Redningsmænd 

194

 -

Fængselsforbundet

2.826 -

HK/Kommunal

 44.76416.306

HK/Stat

20.027

 -

Hoffunktionærforeningen

46

 -

Hærens Konstabel- og Korporalforening

4.246

 -

Ledernes Hovedorganisation

500

 -

Malerforbundet i Danmark

40

 10

22

Maskinmestrenes Forening

120

 -

Fødevareforbundet NNF

8

21

42

Serviceforbundet 

2.870

46

20

Socialpædagogerne

121

 24.730

3.796

Postpensionisternes Landsforening

3.997

 -

Søens Funktionærer


8
 --

Teknisk Landsforbund 

667

1.827

281

I alt pr. 1.7.2021

44.750

 102.294

25.907

    
Samlet medlemstal   

172.951

 

 

 

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk