OAO varetager interesser for ca. 175.000 medlemmer, som passer en lang række forskellige funktioner og opgaver på de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser. Fælles for dem er, at de er med til at sikre velfærden, ved hver dag at yde en stor og vigtig indsats i den offentlige sektor.
 

Medlemsorganisation

Stat      

Kommunal    Regional

Blik- og Rørarbejderforbundet 

43

 6849

Dansk El-forbund

298

 345

367

Dansk Jernbaneforbund

1.494

 185

-

Dansk Metalarbejderforbund

1.900

 1.900

1.000

Dansk Socialrådgiverforening

- 10.736

534

Fagligt Fælles Forbund - 3F

5.211

 17.556

3.611

Fag og Arbejde

239

 -

-

Forbundet for Tj.mænd v/ Fødevare- og Undervisningsmin. m.fl.  

208

 -

Foreningen af Danske Redningsmænd 

200

 -

Fængselsforbundet

2.847 -

HK/Kommunal

 46.41516.649

HK/Stat

20.154

 -

Hoffunktionærforeningen

47

 -

Hærens Konstabel- og Korporalforening

4.049

 -

Ledernes Hovedorganisation

125

 -

Malerforbundet i Danmark

47

 7

27

Maskinmestrenes Forening

120

 -

Fødevareforbundet NNF

13

1431

Serviceforbundet *

3.325

 46

20

Socialpædagogerne

133

 24.711

3.855

Postpensionisternes Landsforening

4.099

 -

Søens Funktionærer


8
 --

Teknisk Landsforbund 

705

 2.009

301

I alt pr. 1.7.2019

45.265

 103.992

26.444

    
Samlet medlemstal   

175.701

* Heri indgår tal (stat) fra hhv. Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte (1.096) og Danmarks Kirketjenerforening (529), der begge pr. 1. januar 2020 blev en del af Serviceforbundet.

 

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk