OAO varetager interesser for ca. 176.000 medlemmer, som passer en lang række forskellige funktioner og opgaver på de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser. Fælles for dem er, at de er med til at sikre velfærden, ved hver dag at yde en stor og vigtig indsats i den offentlige sektor.

Medlemsorganisation

Stat

KommunalRegional

Blik- og Rørarbejderforbundet 

43

 6849

Dansk El-forbund

330

 375

305

Dansk Formandsforening (DFF)

-

272

-

Dansk Jernbaneforbund

1.241

 360

-

Dansk Metalarbejderforbund

1.700

 1.900

900

Dansk Socialrådgiverforening

-

 11.296

555

DSL

-

258

-

Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL)

-

336

-

Fagligt Fælles Forbund (3F)

5.520

 17.097

3.731

FOA (Fag og Arbejde

246

 -

-

Foreningen af Danske Redningsmænd 

194

 -

Frederiksberg Kommunalforening

-

557

-

Fængselsforbundet

2.826 -

Gentofte Kommunalforening

-

498

-

Halinspektørforeningen

-

461

-

HK/Kommunal

 44.76416.306

HK/Stat

20.027

 -

Hoffunktionærforeningen

46

 -

Hærens Konstabel- og Korporalforening

4.246

 -

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening (KLF)

-

79

1

Ledernes Hovedorganisation

500

 -

Malerforbundet i Danmark

40

 10

22

Maskinmestrenes Forening

120 311127

NNF - Fødevareforbundet

8

21

42

Postpensionisternes Landsforening

3.997

 -

Serviceforbundet 

2.870

46

20

Socialpædagogerne

121

 24.730

3.796

Søens Funktionærer


8
 --

Teknisk Landsforbund 

667

1.827

281

I alt pr. 1.2.2022

44.750

 105.266

26.135

    
Samlet medlemstal   

176.151

 

 

 

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk