CFU

Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte og forhandler overenskomster og aftaler med Skatteministeriet.

Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF samt Offentligt Ansattes Organisationer OAO-S

Centralorganisationerne dækker ca. 98 % af alle statsansatte, idet det dog skal bemærkes, at Akademikerne formelt kun er tilsluttet CFU med sine tjenestemandsansatte medlemmer.

Centralorganisationernes krav til overenskomstforhandlingerne fastlægges på kongresser og repræsentantskabsmøder i efteråret forud for forhandlingerne. Kravene fremsendes til CFU.

Centralorganisationernes krav bliver derefter koordineret og sammenskrevet til ét fælles sæt krav, som afleveres til skatteministeren ved udgangen af december måned. Koordineringen sker i CFUs forhandlingsudvalg.

Forhandlingerne med skatteministeren føres i fællesskab af CFUs forhandlingsudvalg.

Alle centralorganisationerne skal sige ja til et forhandlingsresultat, før det er gyldigt.

Det øverste organ i CFU er Fællesudvalget, der har 27 medlemmer. Fællesudvalgets opgaver er indskrænket til at omfatte valg af formand samt godkendelse af regnskaber. Fællesudvalget mødes hvert andet år.

CFUs sekretariat er placeret i SKAF, og SKAF's sekretariatschef, Henrik Højrup er sekretær for CFU.

Se medlemmerne af CFU's forhandlingsudvalg her

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk