Det kommunale/regionale forhandlingsudvalg

Forhandlingsudvalget på det regionale og kommunale område sammensættes af repræsentanter for de organisationer, der har tilmeldt medlemmer til Offentligt Ansattes Organisationer og udgør en valggruppe i Forhandlingsfællesskabet.

Valggrupperepræsentanter i Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg, der ikke er forbundsrepræsentant, deltager i forhandlingsudvalgets møder.

Organisationer der repræsenterer 1 % af de tilmeldte medlemmer udpeger en repræsentant og en suppleant til forhandlingsudvalget. Forhandlingsudvalget konstituerer sig for en toårig periode med formand og næstformand. De organisationer, der stiller hhv. formand og næstformand, kan udpege yderligere et medlem til forhandlingsudvalget.

Medlemmer af det kommunale og regionale forhandlingsudvalg

Formand Lene Roed, formand for HK/Kommunal

Næstformand Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Lydia Frydendal Granzow Callesen, formand for den offentlige gruppe i 3F

Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær i Dansk Metalarbejderforbund

Mads Bilstrup, formand i Dansk Socialrådgiverforening

Jannik Frank Petersen, formand for Teknisk Landsforbund

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk