Det statslige forhandlingsudvalg

Det statslige forhandlingsudvalg har kompetencen i alle spørgsmål om aftaler og forhandling på det statslige område og står under ansvar for det statslige forhandlingsområdes repræsentantskab.

Forhandlingsudvalget har ansvaret for og kompetence vedrørende alle hovedaftaler for tjenestemænd og er centralorganisation for statstjenestemænd. Desuden har forhandlingsudvalget ansvaret for og kompetence vedrørende fællesoverenskomster og alle generelle forhandlingsforhold for overenskomstansatte.

Det statslige forhandlingsudvalg varetager uden reference til andre alle forhold i forhold til medlemskabet af CFU.

De organisationer, der stiller hhv. formand og næstformand kan udpege yderligere et medlem til forhandlingsudvalget.

Medlemmer af det statslige forhandlingsudvalg

Formand Rita Bundgaard, formand for HK/Stat

Næstformand Lydia Frydendal Granzow Callesen, formand for den offentlige gruppe i Fagligt Fælles Forbund

Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet

Finn Johnsen, næstformand for Serviceforbundet

Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund

Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær i Dansk Metalarbejderforbund

Michael Haas, forhandlingssekretær i 3F, Fagligt Fælles Forbund

Tom Block, næstformand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening

Ulla Moth-Lund Christensen, næstformand for HK/Stat

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk