Det statslige forhandlingsudvalg

Det statslige forhandlingsudvalg har kompetencen i alle spørgsmål om aftaler og forhandling på det statslige område og står under ansvar for det statslige forhandlingsområdes repræsentantskab.

Forhandlingsudvalget har ansvaret for og kompetence vedrørende alle hovedaftaler for tjenestemænd og er centralorganisation for statstjenestemænd. Desuden har forhandlingsudvalget ansvaret for og kompetence vedrørende fællesoverenskomster og alle generelle forhandlingsforhold for overenskomstansatte.

Det statslige forhandlingsudvalg varetager uden reference til andre alle forhold i forhold til medlemskabet af CFU.

De organisationer, der stiller hhv. formand og næstformand kan udpege yderligere et medlem til forhandlingsudvalget.

Medlemmer af det statslige forhandlingsudvalg

Fungerende formand Rita Bundgaard, formand for HK/Stat

Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet

Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund

Peter Raben, næstformand for HK/Stat

Bettina Flittner, næstformand for Serviceforbundet

Hanne Gram, forhandlingssekretær i 3F

Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær i Dansk Metal

Kurt Brantner, næstformand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk