Det statslige repræsentantskab

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i OAO i alle spørgsmål vedrørende statslige aftale- og forhandlingsspørgsmål.

Repræsentantskabets opgaver

  1. Vedtagelse af overenskomst- og aftalekrav.
  2. Stillingtagen til anbefaling af et af CFU-anbefalet forhandlingsresultat ved de generelle aftale- og overenskomstforhandlinger.
  3. Valg af formand og næstformand på de ordinære møder.

Der holdes repræsentantskabsmøde hvert 4. år, og når det statslige forhandlingsudvalg beslutter det.

Der holdes også møde, når CFU har anbefalet et forhandlingsresultat ved de generelle aftale- og overenskomstforhandlinger. Ved dette møde vedtager repræsentantskabet en anbefaling om, at godkende eller forkaste forhandlingsresultatet.

Anbefalingen meddeles til medlemsorganisationerne, som stemmer efter deres egne regler med henblik på den fælles urafstemning, der afholdes for den statslige del af OAO's CFU-forhandlingsområder

Der afholdes separat urafstemning om forhandlingsresultatet for hvert område, hvor OAO har indgået hovedaftale bl.a.Folketingets Administration.

Repræsentantskabet er sammensat, så alle medlemsorganisationer har ét medlem. Medlemstal over 4.000, 8.000, 12.000 og 16.000 udløser hver gang yderligere et medlem.

Repræsentantskabet sammensætter det statslige forhandlingsudvalg med dets formand og næstformand samt repræsentanter for de organisationer, der har tilmeldt erhvervsaktive medlemmer.

Sammensætning af repræsentantskabet

Organisation

Repr.

Blik- og Rørarbejderforbundet

1

Dansk El-forbund

1

Serviceforbundet 

1

Fængselsforbundet

1

Dansk Jernbaneforbund

1

Dansk Metalarbejderforbund

1

Fagligt Fælles Forbund – 3F

2

Søens Funktionærer

1

Fag og Arbejde - FOA

1

Foreningen af Danske Redningsmænd

1

Fødevareforbundet NNF

1

HK Stat 

5

Hoffunktionærforeningen

1

Hærens Konstabel- og Korporalforening

2

Ledernes Hovedorganisation

1

Malerforbundet i Danmark

1

Maskinmestrenes Forening

1

Socialpædagogernes Landsforbund

1

Postpensionisternes Landsforening

2

Teknisk Landsforbund

1

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk