Forretningsudvalg

Forretningsudvalget varetager den politiske ledelse i Offentligt Ansattes Organisationer.

Forretningsudvalget består af de to forhandlingsudvalg på henholdsvis det statslige og det regionale/kommunale område. Forretningsudvalget vælger mellem de to formænd for forhandlingsudvalgene sin formand og næstformand for en toårig periode. Disse to har til opgave at lede Offentligt Ansattes Organisationer i samarbejde med sekretariatet.

Beslutninger træffes i enighed og ellers ved almindeligt flertal efter organisationernes medlemstal og kræver samtidig tilslutning fra mindst fire organisationer. Undtaget er beslutninger om aftale- og overenskomstforhold på de to forhandlingsområder, hvor beslutningskompetencen ligger i de to forhandlingsområder.

Medlemmer af forretningsudvalget

Formand Bodil Otto, formand for HK/Kommunal

Næstformand Rita Bundgaard, formand for HK/Stat

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Peter Raben, næstformand for HK/Stat

Lydia Frydendal Granzow Callesen, formand for den offentlige gruppe i Fagligt Fælles Forbund

Hanne Gram, forhandlingssekretær i Fagligt Fælles Forbund

Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær i Dansk Metalarbejderforbund

Lone Engberg Thomsen, formand for Teknisk Landsforbund

Mads Bilstrup, formand i Dansk Socialrådgiverforening

Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund

Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet

Bettina Flittner, næstformand for Serviceforbundet

Kurt Brantner, næstformand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening

Mads Samsing, næstformand for HK Kommunal

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk