Forretningsudvalg

Forretningsudvalget varetager den politiske ledelse i Offentligt Ansattes Organisationer.

Forretningsudvalget består af de to forhandlingsudvalg på henholdsvis det statslige og det regionale/kommunale område. Forretningsudvalget vælger mellem de to formænd for forhandlingsudvalgene sin formand og næstformand for en toårig periode. Disse to har til opgave at lede Offentligt Ansattes Organisationer i samarbejde med sekretariatet.

Beslutninger træffes i enighed og ellers ved almindeligt flertal efter organisationernes medlemstal og kræver samtidig tilslutning fra mindst fire organisationer. Undtaget er beslutninger om aftale- og overenskomstforhold på de to forhandlingsområder, hvor beslutningskompetencen ligger i de to forhandlingsområder.

Medlemmer af forretningsudvalget

Formand Lene Roed, formand for HK/Kommunal

Næstformand Rita Bundgaard, formand for HK/Stat

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet

Finn Johnsen, næstformand for Serviceforbundet

Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund

Jannik Frank Petersen, formand for Teknisk Landsforbund

Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær i Dansk Metalarbejderforbund

Lydia Frydendal Granzow Callesen, formand for den offentlige gruppe i Fagligt Fælles Forbund

Mads Bilstrup, formand i Dansk Socialrådgiverforening

Michael Haas, forhandlingssekretær i Fagligt Fælles Forbund

Tom Block, formand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening

Ulla Moth-Lund Christensen, næstformand for HK/Stat

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk