Kompetenceudvikling i kommunerne og regionerne 

Udgivet: 20-08-2020 | Redigeret: 20-08-2020

Administrative medarbejdere, socialpædagoger, socialrådgivere, 3F’ere, håndværkere og en række andre medarbejdere i kommuner og regioner kan søge om støtte til kompetenceudvikling i den kommunale kompetencefond og den regionale kompetencefond.

Formålet med de to fonde er at fremme og understøtte kommunernes og regionernes kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for såvel opgaveløsningen som medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.

Viden På Tværs er KL’s og Forhandlingsfællesskabets fælles hjemmeside. Her finder du værktøjer og inspiration til arbejdet med kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling i staten  

Udgivet: 19-02-2019 | Redigeret: 14-07-2020

Medarbejdere i staten kan søge om økonomisk støtte til individuel kompetenceudvikling i  Den Statslige Kompetencefond. Fonden yder støtte til uddannelses- og kursusgebyrer, materialer samt transport og ophold. Fonden blev etableret i forlængelse og OK18.

De statslige arbejdspladser kan få rådgivning om kompetenceudvikling i Kompetencesekretariatet. Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat, der skal styrke arbejdet med kompetenceudvikling.

På Kompetencesekretariatets hjemmeside kan du læse mere om sekretariatets arbejde samt hente inspiration, værktøjer m.v. til arbejdet med kompetenceudvikling.