Trænger I til et SPARK?  

Udgivet: 09-01-2019 | Redigeret: 09-01-2019

Til det psykiske arbejdsmiljø? Eller bare lidt hjælp til at forbedre det? Og er I kommunalt ansatte? Så læs videre her om SPARK , der netop har åbnet op for nye ansøgninger til forløb i denne OK-periode. Forløb, der skal understøtte institutioner, som jeres, i at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

KL og Forhandlingsfællesskabet besluttede ved de seneste OK-forhandlinger at fortsætte SPARK, samt at videreudvikle det. Årsagen til at KL og Forhandlingsfællesskabet genudbyder det, er bl.a. ledelsen og medarbejdernes gode erfaringer fra denne seneste OK-periode. Erfaringer, der bl.a. viser, at når medarbejderrepræsentanter og ledere har været igennem et SPARK-forløb, kommer de ud med ny viden og metoder til at sætte gang i tiltag, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen.

Udover at blive genudbud så bliver SPARK også videreudviklet. SPARK vil fremadrettet tilbyde ikke alene forløb til lokale MED-udvalg og TRIO'er på konkrete arbejdspladser, men også forløb på tværs af arbejdspladser og kommuner. På den måde bliver det muligt at danne netværk blandt TRIO'er og MED-udvalg, hvor man kan finde inspiration og støtte hinanden i at fastholde læring. Også i forhold til temaer bliver SPARKs støtte bredt ud. Temaerne chikane og alenearbejde vil supplere de eksisterende temaer forandringer, samarbejde, vold & trusler og arbejdets omfang og udførelse. Dermed dækker SPARKs tilbud hele spektret inden for psykisk arbejdsmiljø.

Blev du nysgerrig?

Så læs mere om SPARK på dette link

Du kan læse mere om SPARKs fremragende evalueringer fra dine kommunale kollegaer her

Og vil du bare i gang med at søge, så læs mere om det her

SPARK i Vejle 

Udgivet: 17-05-2017 | Redigeret: 19-10-2018

KL og Forhandlingsfællesskabet har etableret SPARK for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø, til gavn for arbejdspladserne og til gavn for borgerne. 

Læs om erfaringerne fra Vejle her.

Det psykiske arbejdsmiljø får et SPARK fremad 

Udgivet: 17-11-2016 | Redigeret: 19-10-2018

Et godt psykisk arbejdsmiljø bliver skabt på arbejdspladserne i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem. Og et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig brik til, at kommunernes ledere og medarbejdere kan løse kerneopgaven optimalt til gavn for borgerne.

I forbindelse med publiceringen af Politikens Arbejdsmiljøtillæg den 16. november 2016, har styregruppen for SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne udarbejdet en række ledere og artikler der formidler konkrete historier, tværgående erfaringer, idéer og metoder om psykisk arbejdsmiljø på det regionale og kommunale område.

Hensigten er at nå så bredt ud som muligt med informationerne om SPARK og den fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Artiklerne kan læses i samlet form og enkeltvis via links i boksen i højre side.

 

 

Kommunale arbejdspladser kan få hjælp til det psykiske arbejdsmiljø hos SPARK 

Udgivet: 12-08-2016 | Redigeret: 19-10-2018

SPARK er etableret i samarbejde mellem KL og forhandlingsfællesskabet for at støtte kommunale arbejdspladser i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

SPARK tilbyder støtte og sparring til lokale TRIO/MED, så arbejdspladserne selv bliver bedre til at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

SPARK arbejder gennem dialog og forholder sig nysgerrigt og undersøgende til den konkrete situation og arbejdspladsens eksisterende viden og erfaringer.

SPARK byder ind med konkrete forslag og idéer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i sammenhæng med kerneopgaven.Målet er, at arbejdspladserne får handlekompetence og viden til selv at arbejde videre med det psykiske arbejdsmiljø.

SPARK yder støtte til følgende fire temaer. Ved at klikke på linkene, kan du se en film, der uddyber, hvad SPARK kan hjælpe med inden for temaerne.

Ansøgningsskemaet kan findes her: http://vpt.dk/spark-ansoegning 

SPARK, Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne, sættes i gang i dag 

Udgivet: 15-07-2016 | Redigeret: 19-10-2018

På en stor konference i Vejle, bliver SPARK iværksat i dag. Samtidig åbnes op for rekvirering af SPARK-konsulenterne. Gennem dialog og faglig støtte vil konsulenterne medvirke til, at styrke samarbejdet og handlingskompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser i deres arbejde med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af den kommunale velfærdsopgave. Målgruppen er Lokal-MED og TRIOEN – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den lokale arbejdsplads.

 
Hvordan ansøger I?

De kommunale arbejdspladser kan ansøge om SPARK’s støtte via ansøgningsblanketten på Sparkweb.dk. Opmærksomheden henledes på, at den enkelte kommunale arbejdsplads skal ansøge i enighed, dvs. at ledere og medarbejderrepræsentanter i fællesskab skal være enige om at ansøge. De første besøg i kommunerne vil ligge fra den 1. maj 2016 og frem.

Det er gratis at deltage i et støtteforløb med SPARK. Når I beder om et støtteforløb hos SPARK, accepterer I samtidig at bruge tid og ressourcer på forløbet, og at deltage i SPARKs evaluering.

SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne 

Udgivet: 15-07-2016 | Redigeret: 19-10-2018

KL og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige om en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra maj 2016 igangsætter parterne derfor ”Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – parternes støtte til lokal dialog og handling” (SPARK), som arbejdspladserne kan få støtte fra. 

Målet med SPARK er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet. 

Som startskud inviterer KL og Forhandlingsskabet til en spændende konference den 11. april 2016, hvor fokus vil være på temaerne 

Målgruppen for konferencen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, Lokal-MED, samt øvrige MED-udvalgsniveauer og kommunernes HR-/arbejdsmiljøafdelinger.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og tilmeld dig parternes nyhedsbrev om konferencen på www.sparkweb.dk 

Du kan læse mere om indsatsen i beskrivelsen i boksen til højre. 

Video: Hvad er SPARK?

Klik på billedet for at se videoen

Hvad er SPARK? Hvem står bag SPARK? Og hvad kan SPARK tilbyde kommunale arbejdspladser?

Få en introduktion til Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne i denne video.

Klik her for at se videoen.