Trænger I til et SPARK?  

Udgivet: 09-01-2019 | Redigeret: 09-01-2019
A A A

Til det psykiske arbejdsmiljø? Eller bare lidt hjælp til at forbedre det? Og er I kommunalt ansatte? Så læs videre her om SPARK , der netop har åbnet op for nye ansøgninger til forløb i denne OK-periode. Forløb, der skal understøtte institutioner, som jeres, i at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

KL og Forhandlingsfællesskabet besluttede ved de seneste OK-forhandlinger at fortsætte SPARK, samt at videreudvikle det. Årsagen til at KL og Forhandlingsfællesskabet genudbyder det, er bl.a. ledelsen og medarbejdernes gode erfaringer fra denne seneste OK-periode. Erfaringer, der bl.a. viser, at når medarbejderrepræsentanter og ledere har været igennem et SPARK-forløb, kommer de ud med ny viden og metoder til at sætte gang i tiltag, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen.

Udover at blive genudbud så bliver SPARK også videreudviklet. SPARK vil fremadrettet tilbyde ikke alene forløb til lokale MED-udvalg og TRIO'er på konkrete arbejdspladser, men også forløb på tværs af arbejdspladser og kommuner. På den måde bliver det muligt at danne netværk blandt TRIO'er og MED-udvalg, hvor man kan finde inspiration og støtte hinanden i at fastholde læring. Også i forhold til temaer bliver SPARKs støtte bredt ud. Temaerne chikane og alenearbejde vil supplere de eksisterende temaer forandringer, samarbejde, vold & trusler og arbejdets omfang og udførelse. Dermed dækker SPARKs tilbud hele spektret inden for psykisk arbejdsmiljø.

Blev du nysgerrig?

Så læs mere om SPARK på dette link

Du kan læse mere om SPARKs fremragende evalueringer fra dine kommunale kollegaer her

Og vil du bare i gang med at søge, så læs mere om det her

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk