Savner du inspiration?  

Udgivet: 05-11-2018 | Redigeret: 05-11-2018

Og rådgivning til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø? Og er du ansat på en regional arbejdsplads? Så læs disse fire artikler om, hvordan din arbejdsplads kan få gavn af den partsfælles ekspertrådgivning til det psykiske arbejdsmiljø fra starten af 2019.

Parterne på det regionale område, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, aftalte ved de seneste overenskomstforhandlinger at forlænge tilbuddet om ekspertrådgivningen og inspiration til de regionale arbejdspladser med henblik på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Årsagen var bl.a. de meget positive erfaringer som de flere end 100 arbejdspladser, der benyttede sig af tilbuddet i den forgangne overenskomstperiode, meldte tilbage.

Disse positive erfaringer, samt hvordan din arbejdsplads kan modtage ekspertrådgivningen kan du læse mere om i artikel 1: ”Ny runde med ekspertrådgivning og inspiration”. Den uddyber også hvilke emner inden for det psykiske arbejdsmiljø, som denne rådgivning henvender sig til.

I artikel 2 og 3 kan du læse mere om de erfaringer og observationer, som disse eksterne rådgivere har gjort sig på baggrund af deres arbejde med de flere end 100 arbejdspladser. Bl.a. kan du læse i artikel 2: ”Midt i travlheden har vi stadig handlemuligheder” om, hvilke forudsætninger der er til stede, når nogle arbejdspladser er bedre til at håndtere forandringer end andre. Det er bl.a. spørgsmålet om, at arbejdspladserne i fællesskab gør sig klart, hvilke handlemuligheder de har, når forandringer skyller ind over dem.

I artikel 3: ”Giv plads til at diskutere og stille spørgsmål kan du læse mere om, hvorfor forandringer giver anledning til modstand og frustration. Endvidere hvordan modstanden og frustrationen kan løses gennem god ledelse via inddragelse og dialog.

I artikel 4: ”Hvad er det, der rykker i det psykiske arbejdsmiljø?” kan du læse mere om de metoder og tilgange som de forskellige udbydere tilbyder. Endvidere hvilke af disse som udbyderne har oplevet givet størst effekt, herunder bl.a. at længere forløb med arbejdspladserne giver mere effekt end korte.

Artiklerne finder du i højre side.

Styrket psykisk arbejdsmiljø på det regionale område 

Udgivet: 09-11-2016 | Redigeret: 19-10-2018

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har som led i indsatsen om et styrket psykisk arbejdsmiljø, fået udarbejdet en række artikler, der skal inspirere alle regionale arbejdspladser til at arbejde med at styrke det psykiske arbejdsmiljø i tæt relation til kerneopgaven.

Artiklerne er udarbejdet i anledning af, at Uge 43 er europæisk arbejdsmiljøuge, og omhandler vigtig viden og information om det psykiske arbejdsmiljø.

I de første to artikler kan man bl.a. læse om, at forandringer påvirker trivslen, men kan håndteres så de føles mindre belastende, og at ledelse og ledere er helt afgørende, når det handler om at skabe en kultur med trivsel og åbenhed – og i sidste ende større produktivitet og arbejdsglæde. Læs dem her:
”Mennesker har det svært med forandringer”
”Vi har ikke plads til krykhusarer her…”

Man kan også læse om hvad det betyder, når mennesker føler sig fattige på tid, anbefalinger om at man sammen skaber kvalitet i arbejdslivet via bæredygtige arbejdsrytmer, og at arbejdspladser kan forebygge stressrelaterede sygemeldinger ved at tage højde for den skamfølelse som både ledere og medarbejdere kan rammes af. Læs dem her:
”Vanen er din ven”
”Ledere skal være vikarer for stressede medarbejderes samvittighed”

Læs også om at modstand – også den imod forandringer – er fyldt med energi:
”Modstand er guld værd”

Find flere og en samlet artikeloversigt fra Forhandlingsfællesskabet her.

Hjælp til ekspertrådgivning eller inspiration 

Udgivet: 15-07-2016 | Redigeret: 19-10-2018

De regionale arbejdspladser har mulighed for at få ekspertrådgivning og inspiration om: 

  • Organisatoriske forandringer
  • Faglige forandringer
  • Vold og trusler

Det foregår forskelligt i de fem regioner.

Region Hovedstaden har valgt centralt at sætte fokus på områder med ”arbejdsmængde og tidspres” og ”høje følelsesmæssige krav” på det medicinske område, akutmodtagelsen og akutklinikker, særlige dele af Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed. Rekvirering af tilbuddet forankres centralt på hospitalet.

Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland har valgt, at de lokale arbejdspladser frit kan gøre brug af rådgivning/inspirationen. Her kan TRIO eller det lokale MED-udvalg i enighed rekvirere ekspertrådgivning eller inspiration.

Det er vigtigt, at rådgivning/inspiration når ud til så bred en målgruppe som muligt på arbejdspladsen, så flest muligt får gavn af den.

Rådgivning og inspirations kan fås fra:

  • NFA – anerkendt aktør med erfaring i formidling af forskningsbaseret viden
  • RUC – forskningsbaseret viden med udgangspunkt i arbejdsliv og sundhedsfremme med mere tværvidenskabelig tilgang
  • CBS – forskningsbaseret viden med særlig fokus på ledelse
  • ALECTIA – autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor psykisk arbejdsmiljø

I boksen til højre kan læses mere om, hvad de fire kan rådgive og give inspiration om, samt deres kontaktoplysninger.

Vilkårene for at få rådgivning/inspiration kan også findes i boksen til højre.