Savner du inspiration?  

Udgivet: 05-11-2018 | Redigeret: 05-11-2018
A A A

Og rådgivning til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø? Og er du ansat på en regional arbejdsplads? Så læs disse fire artikler om, hvordan din arbejdsplads kan få gavn af den partsfælles ekspertrådgivning til det psykiske arbejdsmiljø fra starten af 2019.

Parterne på det regionale område, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, aftalte ved de seneste overenskomstforhandlinger at forlænge tilbuddet om ekspertrådgivningen og inspiration til de regionale arbejdspladser med henblik på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Årsagen var bl.a. de meget positive erfaringer som de flere end 100 arbejdspladser, der benyttede sig af tilbuddet i den forgangne overenskomstperiode, meldte tilbage.

Disse positive erfaringer, samt hvordan din arbejdsplads kan modtage ekspertrådgivningen kan du læse mere om i artikel 1: ”Ny runde med ekspertrådgivning og inspiration”. Den uddyber også hvilke emner inden for det psykiske arbejdsmiljø, som denne rådgivning henvender sig til.

I artikel 2 og 3 kan du læse mere om de erfaringer og observationer, som disse eksterne rådgivere har gjort sig på baggrund af deres arbejde med de flere end 100 arbejdspladser. Bl.a. kan du læse i artikel 2: ”Midt i travlheden har vi stadig handlemuligheder” om, hvilke forudsætninger der er til stede, når nogle arbejdspladser er bedre til at håndtere forandringer end andre. Det er bl.a. spørgsmålet om, at arbejdspladserne i fællesskab gør sig klart, hvilke handlemuligheder de har, når forandringer skyller ind over dem.

I artikel 3: ”Giv plads til at diskutere og stille spørgsmål kan du læse mere om, hvorfor forandringer giver anledning til modstand og frustration. Endvidere hvordan modstanden og frustrationen kan løses gennem god ledelse via inddragelse og dialog.

I artikel 4: ”Hvad er det, der rykker i det psykiske arbejdsmiljø?” kan du læse mere om de metoder og tilgange som de forskellige udbydere tilbyder. Endvidere hvilke af disse som udbyderne har oplevet givet størst effekt, herunder bl.a. at længere forløb med arbejdspladserne giver mere effekt end korte.

Artiklerne finder du i højre side.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk