Forskningsprojekt skal bane vejen for bedre arbejdsmiljø i regionerne 

Udgivet: 14-07-2020 | Redigeret: 01-06-2021

Det er et helt unikt projekt, som forskere fra Roskilde Universitet, Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) tog hul på i 2019, hvor forskellige forskningstraditioner mikses og skal danne grund- lag for helt ny viden.

Når den treårige projektperiode er udløbet, er målet, at de regionale arbejdsplads- er er klædt yderligere på til at arbejde med at gøre arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser endnu bedre. Målet for forskningsteamet fra de tre forskningsmiljøer er at skabe en ny og unik viden ved at blande fagdiscipliner og metoder – kvantitativt og kvalitativt data. En viden som i sidste ende også kan bidrage til en fortsat høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven.

En af forskerne, som allerede er godt i gang med den opgave, er Naja Hulvej Rod fra Københavns Universitet.

”Ud fra det kvantitative data får man viden om, hvordan arbejdsmiljøet ser ud på tværs af alle de ansatte på de regionale arbejdspladser. På den måde får man et bredere billede af mønstre og samspil. Ud fra det kvalitative perspek- tiv kan man gå meget mere i dybden og se, hvad der rent faktisk sker i de her grupper, som fungerer rigtigt godt. Det kan man på sigt bruge til at fremme de positive processer. Helt overordnet får vi både bredden og dybden med i forskningen ved at kombinere det kvalitative og kvantitative. Det er ret unikt ved denne type projekt,” siger professor og afdelingsleder på Københavns Universitet Naja Hulvej Rod. Naja står blandt andet for at analysere de 30.000 besvarelser fra en trivselsundersøgelse fra Region Hovedstaden.

Mens den kvantitative del af projektet er den primære opgave for Københavns Universitets Naja Hulvej Rod, er det hovedsageligt den kvalitative del af projektet, der fylder hos de to andre i forskningsteamet RUC og NFA.

Selvom arbejdsmiljøforskning er et relativt lille område i Danmark, så betyder det ikke, at de tre institutioner er vant til at samarbejde med hinanden. Det er en spændende udfordring, som alle har taget til sig, og som de ser som en klar fordel for projektet, fortæller forsker fra RUC, Peter Hagedorn-Rasmussen:

”Vi har alle en dyb faglighed inden for hvert vores område. Det handler om at bringe vores forskelligheder i spil, så det bliver til en styrke for projektet. Ved at bringe det kvantitative og kvalitative sammen i et mix af metoder skaber vi grundlaget for ny unik viden,” siger Peter Hagedorn-Rasmussen ph.d. og lektor ved RUC.

Han fortæller, at de på RUC ofte arbejder i et nært samspil med praksis, når der skal samskabes ny viden.

I projektets kortlægningsfase har forskerne fra NFA og RUC blandt andet interviewet ressourcepersoner i regionerne om fem fokusområder:

1: vold og trusler om vold,

2: anerkendelse, respekt, faglighed og tid til kerneopgaven,

3: introduktion af nyansatte og nyuddannede,

4: fastholdelse og

5: forandringsprocesser.

Der er lagt op til en høj grad af medinddragelse af de regionale arbejdsplads- er for at styrke løsningen af kerneopgaven, fortæller seniorforsker hos NFA Thomas Clausen:

”Både ledelsen og de ansatte har et stort ansvar for, at det lykkes at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Det vi synes er spændende, og der, hvor projektet er nyskabende, er, at vi lader det være op til arbejdspladserne at vise, hvor de især har behov for at gøre en indsats inden for de fem fokusområder.

Men de skal også komme med mulige bud på løsninger og har selv ansvaret for at sætte dem i værk,” siger seniorforsker Thomas Clausen ved NFA og fortsætter:

”Det er en form for hjælp til selvhjælp. Det er spændende, hvis man kan udforme konkrete værktøjer og guidelines, som gør, at arbejdspladserne får bedre viden til at angribe de her arbejdsmiljøproblemstillinger. Det kan give dem et kæmpe løft.”

Han åbner op for, at interesserede og motiverede regionale arbejdspladser fx bosteder, hospitaler, psykiatrien, socialpædagoger mv. kan melde sig til projektet. Det er nemlig let at komme til at negligere arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, når det bliver hverdag igen, da der kan være mange naturlige barrierer fra starten.

Hvis du vil vide mere, så kan projektbeskrivelsen for forskningsprojektet rekvireres hos Forhandlingsfællesskabet eller Danske Regioner.

Savner du inspiration?  

Udgivet: 05-11-2018 | Redigeret: 01-06-2021

Og rådgivning til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø? Og er du ansat på en regional arbejdsplads? Så læs disse fire artikler om, hvordan din arbejdsplads kan få gavn af den partsfælles ekspertrådgivning til det psykiske arbejdsmiljø fra starten af 2019.

Parterne på det regionale område, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, aftalte ved de seneste overenskomstforhandlinger at forlænge tilbuddet om ekspertrådgivningen og inspiration til de regionale arbejdspladser med henblik på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Årsagen var bl.a. de meget positive erfaringer som de flere end 100 arbejdspladser, der benyttede sig af tilbuddet i den forgangne overenskomstperiode, meldte tilbage.

Disse positive erfaringer, samt hvordan din arbejdsplads kan modtage ekspertrådgivningen kan du læse mere om i artikel 1: ”Ny runde med ekspertrådgivning og inspiration”. Den uddyber også hvilke emner inden for det psykiske arbejdsmiljø, som denne rådgivning henvender sig til.

I artikel 2 og 3 kan du læse mere om de erfaringer og observationer, som disse eksterne rådgivere har gjort sig på baggrund af deres arbejde med de flere end 100 arbejdspladser. Bl.a. kan du læse i artikel 2: ”Midt i travlheden har vi stadig handlemuligheder” om, hvilke forudsætninger der er til stede, når nogle arbejdspladser er bedre til at håndtere forandringer end andre. Det er bl.a. spørgsmålet om, at arbejdspladserne i fællesskab gør sig klart, hvilke handlemuligheder de har, når forandringer skyller ind over dem.

I artikel 3: ”Giv plads til at diskutere og stille spørgsmål kan du læse mere om, hvorfor forandringer giver anledning til modstand og frustration. Endvidere hvordan modstanden og frustrationen kan løses gennem god ledelse via inddragelse og dialog.

I artikel 4: ”Hvad er det, der rykker i det psykiske arbejdsmiljø?” kan du læse mere om de metoder og tilgange som de forskellige udbydere tilbyder. Endvidere hvilke af disse som udbyderne har oplevet givet størst effekt, herunder bl.a. at længere forløb med arbejdspladserne giver mere effekt end korte.

Artiklerne finder du i højre side.