STAT

Den statslige lederuddannelse i godt psykisk arbejdsmiljø 

 25-01-2022 | Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er blevet enige om at videreføre den Fælles Lederuddannelse I Psykisk Arbejdsmiljø i staten (FLIPA). Der har de seneste år været stor interesse for...Læs resumé [Notat]

Invitation til markedsdialog i forbindelse med udviklingen af en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø 

 12-10-2018 | Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har i fællesskab besluttet at udvikle en lederuddannelse for statslige ledere inden for...Læs resumé [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk