Invitation til markedsdialog i forbindelse med udviklingen af en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø 

Udgivet: 12-10-2018 | Redigeret: 19-10-2018

Formålet er at søge input fra markedet, der kan benyttes som baggrund for udarbejdelse af evt. udbudsmateriale.

Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har i fællesskab besluttet at udvikle en lederuddannelse for statslige ledere inden for psykisk arbejdsmiljø. I den forbindelse gennemføres en dialog med markedet i overensstemmelse med udbudslovens § 39.

Udvælgelseskriterier

Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Såfremt et større antal henvender sig, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

Leverandørfelt

Ud fra ovenstående kriterier påtænkes at invitere omkring 15 konsulenter/konsulenthuse. Såfremt man ønsker at deltage, skal der rettes skriftlig henvendelse til: projektleder Vibeke Feldthaus i Moderniseringsstyrelsen på e-mail: vfe@modst.dk senest mandag den 29. oktober 2018 kl. 12:00.

Rammer


Læs forligsteksten fra overenskomstforhandlingerne 2018