SOCIAL KAPITAL STRATEGI

Styrk samarbejdet om kerneopgaven 

 29-01-2015 | ”Styrk samarbejdet om kerneopgaven” er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle typer kommunale arbejdspladser.  [Notat]

Social kapital: Det kan ses på bundlinjen 

 25-08-2014 | Der findes en klar konklusion i videnskabelige undersøgelser om social kapital: Virksomheder klarer sig bedre økonomisk og leverer en højere kvalitet, hvis de... [Notat]

Fra kontrol og topstyring til samarbejde og tillid 

 25-08-2014 | OAO arbejder for, at overbevise regeringen om, at erstatte ”new public management”-regimet i den offentlige sektor med ledelse baseret på tillid og samarbejde.... [Notat]

Hvordan øger vi den sociale kapital 

 25-08-2014 | Den sociale kapital på en arbejdsplads afhænger af om medarbejderne og lederne har tillid til hinanden, om medarbejderne oplever ledelsens beslutninger som... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk