Fra kontrol og topstyring til samarbejde og tillid 

Udgivet: 25-08-2014 | Redigeret: 01-03-2019
A A A

Målet for OAO’s arbejde med social kapital

At påvirke de kommende trepartsforhandlinger: OAO skal overbevise regeringen om, at ”new public management”-regimet i den offentlige sektor skal erstattes med ledelse baseret på tillid og samarbejde. 

Når medarbejdere og ledere finder sammen om deres kerneopgave oplever de gang på gang en ny gejst ved deres arbejde. Det viser eksempler fra så forskellige arbejdspladser som specialbørnehaver, kantiner, kontorer og hjerteambulatorier. 

Vi ser også mere gennemgribende tiltag, som når en hel virksomhed satser på tillid og samarbejde. Eller at København Kommunes Fritidsforvaltning lægger hele ledelsesstrukturen om for at satse på mindre kontrol og mere tillid mellem direktøren og institutionerne. 

Og resultatet? Højere trivsel og produktivitet, for ikke at tale om lavere sygefravær og mindre udskiftningen af personalet.

Hvad er social kapital?

Alle medarbejdere og ledere er afhængige af andre, når de udfører deres arbejde. Når rengøringsassistenten støvsuger skolegulvet er han afhængig af, at lærerne får ryddet af, når timen er slut, at støvsugeren virker, at andre rengøringsassistenter kan hjælpe til, hvis der har været fest på skolen aftenen før, og så videre. Vi trækker på vores relation til andre og jo bedre vi kan samarbejde med dem omkring os, jo lettere har vi ved at løse vores opgaver.

Forskere har set nærmere på de relationer, der gør, at vi i samlet flok på en arbejdsplads – og i en organisation – kan lave vores arbejde. Forskerne kan måle hvor stærke de relationer er, og det er dette mål, som de kalder social kapital. De har fundet ud af, at arbejdspladser med høj social kapital både har mere tilfredse medarbejdere og generelt løser deres opgaver mere effektivt. Sygefraværet er lavere og personalet bliver på arbejdspladsen i længere tid, før de søger nye jobs.

Hvor stor arbejdspladsernes sociale kapital er, afhænger af om medarbejderne og lederne har tillid til hinanden. Den afhænger også af, om medarbejderne oplever, at de beslutninger ledelsen træffer er retfærdige. Og om de bliver ført ud i livet på en retfærdig måde. Sidst men ikke mindst afhænger den sociale kapital af, hvor godt medarbejderne samarbejder om opgaverne, både blandt kollegaerne, med andre faggrupper og med ledelsen.

Hvad skal OAO med social kapital?

OAO skal sætte dagsordenen i den offentlige sektor om at kontrol og centralisering skal erstattes med ledelse baseret på tillid og samarbejde. Denne dagsorden skal på sigt skabe bedre rammer for OAO gruppen i form af bedre trivsel, medinddragelse og effektivitet. 

Budskaberne omkring social kapital ligner dem, fagbevægelsen har gentaget igen og igen siden midten af sidste århundrede. Vi har kaldt det medinddragelse, fokus på kerneopgaven og fagligheden. Inden for de seneste år har vi haft tillidsbaseret ledelse, velfærdsledelse og den anerkendende tilgang men også de seks guldkorn fra arbejdsmiljø-området (indflydelse, mening i arbejdet, forudsigelighed, social støtte, belønning og passende krav). OAO´s nye dagsorden er social kapital. 

Temaerne har måske forskellige vinkler og kommer fra forskellige traditioner – nogle fra arbejdsmiljøområdet, andre fra det personalepolitiske område. Men fælles for tilgangene er en fundamental tro på, at medarbejderne gerne vil gøre et godt stykke arbejde, og at de har de faglige evner til at gøre det. Og at de er de bedste til at vurdere, hvordan det daglige arbejde skal varetages, så brugerne får den bedste hjælp og service. 

Selvom arbejdsgiverne kan medgive os, at medarbejdernes trivsel er vigtig, har de gennem årene ofte præsenteret trivsel som ”noget der koster”. Trivsel har derfor skulle afbalanceres med arbejdsgivernes behov eller lyst til at spare penge og løse opgaverne med færre midler. 

Men social kapital kan forene kravene om trivsel, kvalitet og effektiviseringer. Både danske og udenlandske forskere har nemlig vist, at virksomheder med høj social kapital leverer en bedre ydelse og er mere produktive samtidig med, at medarbejderne er glade for at gå på arbejde.

Netop forskningsresultaterne giver social kapital en fordel sammenlignet med mange andre gode budskaber om, at tillid og inddragelse nytter. Forskerne har udviklet metoder til at måle social kapital, og der er udbredt enighed blandt arbejdsgiverne og organisationerne om, at både metoderne og de foreløbige resultater er valide. 

Derfor kan social kapital også være det fyrtårn, vi bringer ind i trepartsforhandlingerne. Det fyrtårn, som overbeviser regeringen om, at der er både menneskelige og økonomiske fordele ved at gå fra systematisk mistillid til medarbejderne til en humanistisk indstilling til mennesket og det arbejdskraft. At vi har brug for en ny balance. En balance, hvor new public management fylder meget mindre, og hvor der til gengæld skrues op for samarbejdet, tilliden og retfærdigheden lokalt. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk