Social kapital: Det kan ses på bundlinjen 

Udgivet: 25-08-2014 | Redigeret: 01-03-2019
A A A

Videnskabelige undersøgelser kommer til samme klare konklusion: Virksomheder, der satser på tillid, retfærdighed og samarbejde, klarer sig bedre økonomisk og leverer en bedre kvalitet end virksomheder, der ikke gør det. 

Traditionelt har man tænkt, at de faktorer, som påvirker en virksomheds produktiviteter kapital og arbejde. I senere tid er de blevet suppleret med human ressources, IT, innovation, iværksætteri og globalisering. Det er på tide at udvide listen med virksomhedens sociale kapital. 

For undersøgelserne viser, at vi spilder tiden, hvis ikke vi griber de muligheder, social kapital præsenterer. Især fordi høj produktivitet og medarbejdertrivsel følges ad i virksomheder med høj tillid, retfærdige fremgangsmåder og godt samarbejde. Det er en win-win situation for medarbejdere, ledere og ejere/skatteborgere.

Hvilken sammenhæng er der mellem social kapital og produktivitet?

Her præsenteres de vægtigste undersøgelser, som viser en sammenhæng mellem social kapital og produktivitet.

1. Undersøgelser af virksomheder, som ifølge Oxford Institute’s årlige opgørelse er ”de 100 bedste steder at arbejde” (Great places to work)

Oxford Institute laver hvert år en liste over de 100 bedste steder at arbejde. Instituttet vurderer virksomhederne efter fem mål, som er meget lig de tre i social kapital (troværdighed, respekt, retfærdighed, stolthed, socialt fællesskab). Undersøgelser viser gang på gang, at ”de 100 bedste” økonomisk klarer sig langt bedre end konkurrenterne:

 • Virksomhederne med høj social kapital havde fra 2004 til 2008 et samlet overskud på 133,6 % mod 90 % i andre virksomheder: Et årligt overskud, som er næsten 3 procentpoint højere.
 • Aktieudbytte: det samlede udbytte fra 1995 til 2001 er mere end dobbelt så højt hos virksomhederne med høj social kapital: 421 % mod 200 % i gennemsnit for hele markedet. 
 • Fra 1998 til 2007 gav de 100 bedste et aktieudbytte på 11.9 % om året mod et gennemsnit på 5,9 % - igen dobbelt så højt.
 • Udbytte ift. aktiver: Fra 1995 til 2001 lå det mellem 1 og 3 % højere end kontrolgruppens.
 • Market-to-book ratio (den faktiske værdi af virksomheden i forhold til aktiekursen – jo lavere jo bedre): Fra 1995 til 2001 mellem 38 og 149 % bedre resultater end andre virksomheder.
 • Frivillig personaleomsætning i 2007-08: 12 % i 100 bedste imod 23 % for hele arbejdsmarkedet.
 • 40 ansøgninger per stilling imod 26 på virksomheder, som ikke havde lige så høj social kapital.
 • De ”50 bedste” arbejdspladser i Danmark havde i 2008 et gennemsnitligt fravær på 2,4 % – mindre end halvdelen af gennemsnittet for danske virksomheder.

Når man satser på at forbedre tilliden, retfærdigheden og samarbejdsevnen er der altså ikke tale om en omkostning men en rationel investering.

2. Jody Hoffer Gittells undersøgelser af, hvad den sociale kapital mellem faggrupper betyder for kvalitet og produktivitet. 

Gittell har undersøgt effekten af høj social kapital mellem faggrupper på sygehuse og luftfartsselskaber: Arbejdspladser, hvor der er mange faggrupper, som skal arbejde sammen under tidspres. Hun finder klare sammenhænge mellem social kapital og 1) effektiviteten samt 2) kvaliteten af arbejdet.

På amerikanske sygehuse har hun set på knæ- og hofteoperationer: 

 1. Kvalitet i behandlingen steg i takt med den sociale kapital (både patientens egen oplevelse, funktionsevne efter behandling og smertefrihed). 
 2. Indlæggelsestiden var kortere.

3. Undersøgelse af, hvordan social kapital på skoler påvirker elevernes resultater

En amerikansk analyse fra 2006 viser, at eleverne får bedre karakterer i engelsk og matematik, når den sociale kapital er høj. Den sociale kapital har næsten lige så stor betydning som elevernes sociale baggrund – og høj social kapital kan derfor delvist opveje den negative effekt af social arv.

4. Analyse af 136 højteknologiske virksomheder

En amerikansk analyse fra 2006 viser, at firmaer, som havde den højeste social kapital har cirka dobbelt så høj vækst i deres salg og i salget af nye produkter, end de virksomheder, der havde den laveste.

5. Tillid og produktivitet i amerikanske industrivirksomheder

Undersøgelse fra 1999 viser, at tillid havde kraftig sammenhæng med (kvantitativt) output. Det vil sige, at virksomheder med høj tillid også producerede mere. Økonomisk belønning af den enkelte medarbejder havde langt svagere sammenhæng med output.

Hvorfor giver social kapital resultater på bundlinjen?

 • Fordi høj sociale kapital giver mere videndelingen. Når der er høj social kapital kan man være tryg ved at tale frit – og indrømme at man ikke ved alting. Medarbejderne kan lettere sprede informationer udefra, for eksempel om nye arbejdsmetoder. Det understøtter, at medarbejdere og ledere hele tiden kan forbedre den måde de arbejder på (en innovativ arbejdspladskultur). Og at man laver færre fejl.
 • Fordi tillid, retfærdighed og samarbejde gør det muligt for forskellige medarbejdere at mødes på tværs af grænser for at løse opgaverne. Og fokus på kerneopgaven giver et bedre fundament for at samarbejde med brugerne. Medarbejdernes koordination og samarbejde med brugerne gør det meget sandsynligt, at opgaverne bliver løst hurtigt og med et godt resultat.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk