Styrk samarbejdet om kerneopgaven 

Udgivet: 29-01-2015 | Redigeret: 01-03-2019
A A A

 ”Styrk samarbejdet om kerneopgaven” er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle typer kommunale arbejdspladser.

Gennem to moduler lærer arbejdspladserne at fokusere på samarbejde og kommunikation mellem faggrupper og funktioner på tværs af teams og enheder. Undervisningen bygger på begreberne social kapital og relationel koordinering og har kerneopgaven som omdrejningspunkt.

Undervisningsforløbet er bygget op omkring korte oplæg, små sketches, eksempler fra praksis og øvelser. Herigennem får deltagerne skabt en fælles forståelse af deres kerneopgave og bliver klogere på, hvordan forskellige faggrupper og funktioner hver især bidrager til den fælles opgave. Samtidig bliver der sat fokus på kommunikationen og dennes betydning for samarbejdet om kerneopgaven, hvor man vil få øje på styrker og forbedringspotentiale på arbejdspladsen.

Det eneste arbejdspladserne skal have til rådighed er en videoskærm eller en projektor, og så skal de afsætte 7-8 timer til hele forløbet. Da det er videobaseret kan det gennemføres på én dag eller deles det op i to, tre eller fire bidder og på den måde tilpasses det arbejdspladsens muligheder for at mødes.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk