Væk med bøvlet 

Udgivet: 21-11-2013 | Redigeret: 01-03-2019
A A A

Borgere og medarbejdere i Holbæk har siden juni kunnet ”melde” bøvlede regler og bureaukrati til kommunen. Med kampagnen ”Væk Med Bøvlet” opfordrer kommunen alle til at melde ind med historier om unødvendigt bøvl. Meldingerne giver kommunen ideer og forslag til løsninger på hverdagens knaster.

Af Marie Aggerstrøm Hansen

Breve til blinde, uigennemskuelige journaliseringssystemer, dårlige telefontider og for meget udskiftning af personalet i den lokale daginstitution. Det er nogle af de besværligheder, som borgere og medarbejdere har fortalt om gennem kampagnen ”Væk Med Bøvlet” i Holbæk Kommune.

På kampagnens hjemmeside kan alle skrive deres tips, ideer og irritationer, og de kan direkte følge med i, hvad der bliver gjort ved tippet. Ikke alle tips bliver ført ud i livet, men alle forslag bliver taget op og behandlet.
 ”Nogle ting kan lynhurtigt ændres som links, der ikke virker. Nogle ting tager tid som foreksempel at ændre tonen i de breve, kommunen sender ud. Her skal der laves en større plan og ikke bare et memo i ledernes postkasser,” siger kommunikationsmedarbejder Henrik Hyldgaard Schmidt, der har været en af tovholderne på kampagnen.

Andre regler skal måske slet ikke ændres, men Kommunen skal i stedet forklare, hvorfor reglerne er, som de er.

En svær opgave

Gennem kampagnen rækker Kommunen ud til dem, der i hverdagen bruger reglerne og også møder bøvlet med dem.  Det er en svær opgave, at have det store overblik over, om alle regler og procedurer fungerer eller ej. Men med ”Væk Med Bøvlet” er det frontlinjemedarbejdernes oplevelser med reglerne, der er det centrale.

Medarbejderne forslag har betydet, at Holbæk Kommune nu sender mere letlæselige breve til borgerne, og at kommunen arbejder forsimple arbejdsgangene i jobcentrene for eksempel gennem mere overskuelig mødebooking.

Helt fra starten var fællestillidsrepræsentanterne med til at forme kampagnen. De bredte ideen ud og forklarede principperne i kampagnen til deres kollegaer. Kampagnen er ligeså meget for medarbejderne som for borgerne. Begge grupper er lige vigtige, for det handler ikke om, at nogen skal bankes i hovedet for at lave noget forkert. Kampagnen er et talerør, der kan sætte skub i folk.

”Alt for ofte accepterer man bare det, der bøvler”, siger Henrik Hyldgaard Schmidt.

Kan blive et brokkeinstrument

Sidder der en medarbejder eller borger derude med en ide til at gøre det hele lidt lettere, giver kampagnen muligheden. 

Men kampagnen rummer også farer, siger Henrik Hyldgaard Schmidt. Kampagnen kunne være blevet et brokkeinstrument, hvor medarbejdere risikerede at blive hængt ud offentligt og kommunen at blive sat i dårligt lys.

Den frygt er blevet gjort til skamme. For borgere og medarbejdere, der er kommet med deres tips, er gået konstruktivt til værks. De kommer ofte selv med forslag til, hvordan Kommunen kunne løse det bøvl, de oplever.

Initiativet kommer fra byrådet, der har igangsat 6 forskellige projekter, der skal give nye måder, at løse opgaverne. Målet er, at Holbæks borgere får en bedre oplevelse, når de er i kontakt med kommunen. Oplevelsen bliver bedre, fordi medarbejderne er gladere, og hver dag møder borgere med lidt mere overskud og smartere løsninger.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk