Medarbejderne er bedst til at være innovative 

Udgivet: 21-11-2013 | Redigeret: 01-03-2019
A A A

I Vejle Kommune kan borgerne fremover købe ekstra ydelser hos den kommunale hjemmepleje. Den idé var nok ikke kommet frem, hvis vi ikke havde sluppet medarbejderne fri, siger borgmesteren.

Fremover kan fru Hansen i Vejle købe sig til fx ekstra rengøring, havearbejde, strygning, indkøb eller tid til at få sat håret og hjælp til make-up inden familiefesten. Hun skal bare sige det til sin hjemmehjælper, så får hun en pris og kan købe den ydelse, hun vil, hos den kommunale hjemmepleje.

Hidtil har borgere, der ønskede den slags ekstra ydelser, måttet gå til en privat leverandør. Det irriterede medarbejderne i den kommunale hjemmepleje at se kunder forsvinde af den grund, så da de blev bedt om at komme med ideer til, hvordan opgaver kan løses anderledes, var der flere der kom med ideen om at give borgerne muligheder for at købe sig til ekstra ydelser hos de kommunale medarbejdere.

Medarbejderdreven innovation

”Den idé var nok ikke kommet frem, hvis vi ikke havde vist tillid til medarbejderne og sluppet dem fri til at komme frem med deres ideer. Den er et godt eksempel på medarbejderdreven innovation” siger Arne Sigtenbjerggard, borgmester i Vejle Kommune.

”Det er jo medarbejderne, der er tættest på opgaverne, og som derfor har muligheden for at være innovative. Det er dem der har den daglige kontakt til borgerne og udfører det arbejde, vi som politikere sætter mål for. Så når de er åbne over for at finde andre måder at gøre tingene på, er det vigtigt, at vi viser dem tillid, så de tør komme med ideerne i stedet for at sige: ’Det må vi nok ikke’”.

Den endelige liste med mulige tilkøbsydelser og priser er endnu ikke udarbejdet, men distriktsleder i hjemmeplejen Lolita Falk er ikke i tvivl om, at muligheden vil få flere borgere til at komme tilbage fra private leverandører.
”Vi har borgere, som fx har to badeværelser, men kun kan få det ene gjort rent af kommunens medarbejdere. De kan ikke forstå, hvorfor de ikke kan købe sig til at få det andet gjort rent. Og det er svært for medarbejderne hele tiden at skulle forklare, at det er det, du er visiteret til og ikke mere” siger Lolita Falk.

Samme vilkår som de private

Hun er tilfreds med, at den kommunale hjemmepleje på den måde får samme vilkår som de private leverandører. ”Vi oplevede det som en skævvridning, at de kunne reklamere med ekstra ydelser, mens vi ikke kunne gøre mere end borgeren er visiteret til. ”

Hun forventer ikke, at behovet for ekstra ydelser er overvældende. Men hun tror, at bare det at have muligheden betyder meget for mange.

”Jeg tror, at vi får flere glade borgere, fordi de ved, at de kan få ordnet haven eller ryddet sne, og vi får gladere medarbejdere.”

Social- og sundhedshjælper og tillidsrepræsentant Annette Dupont er enig:

”Vi kan glæde borgerne på en anden måde, når vi ikke hele tiden skal sige nej, men i stedet kan give dem muligheden for at få sat hår eller vasket gardiner. Og for borgerne er det også en fordel at det er os, som de kender i forvejen, de skal spørge.”

Columbusæg

Ideen om tilkøbsydelser kom fra 15-20 forskellige medarbejdere i hjemmeplejen. Men ud over den kom der omkring 400 ideer i de postkasser, som i efteråret 2012 blev sat op på 100 udvalgte arbejdspladser i kommunen. ”De blev sat op i kantiner, personalerum, på gangene og andre steder, hvor folk kommer” fortæller Søren Bork Hansen, frikommunekoordinator i Vejle Kommune.

Postkasserne har form som columbusæg, hvorpå der står: ”Befri Vejle – gør det let, gør det nyt, gør det modigt.”

Columbusæggene kom op, efter at Vejle Kommune var blevet frikommune med mulighed for at sætte gang i forsøg der kan forbedre kvaliteten og forenkle arbejdsgange og regler. Det er som frikommune Vejle Kommune har søgt og fået lov til at lade hjemmeplejen sælge tilkøbsydelser.

Men Vejle Kommune har i flere år arbejdet på at afbureaukratisere arbejdsgange og fjerne unødige regler.

Besværlige regler

I 2010 åbnede kommunen en internetportal for ”dumme regler”, hvor både borgere og medarbejdere kunne komme med eksempler på regler, der gjorde arbejdet og livet besværligt. Det kom der en del svar på, både fra borgere og medarbejdere, og nogle var lidt overraskende, fortæller borgmester Arne Sigtenbjerggaard.

”Før skældte vi altid ud på regering og folketing for at komme med for mange regler, men vi fandt ud af, at vi selv var ret gode til at lave nye regler. Selvfølgelig skal alt foregå på den rigtige måde, men vi skal passe på ikke at lave kontrol af kontrollen og at indføre kontrolsystemer, som står i vejen for innovation.”


”Med Columbusæggene ønskede vi at sende et signal til medarbejderne om, at det er vigtigt, at de er åbne for at finde andre løsninger. Grundtanken i vores personalepolitik er: I skal ikke bare tænke nyt, men også gøre det. Ingen kommer efter jer for at finde nye måder at gøre tingene på. Tværtimod får I ros. Så kan det godt være, at nogle ting alligevel viser sig at skulle gøres anderledes, men det får de ikke ris for” siger Arne Sigtenbjerggaard.

Opgør med myter

”Der kan være langt fra den enkelte arbejdsplads til kommunens øverste ledelse. Columbusæggene er en genvej til ledelsen” siger Søren Bork Hansen. Han forsikrer, at alle ideer bliver nøje vurderet, og nogle arbejdes der videre med.

”Men der er også en opgave i at gøre op med myter om, hvor besværlige arbejdsgangene er og regler, som man tror findes,” forklarer Søren Bork Hansen.

Som eksempel nævner han, at ansatte i daginstitutionerne troede, at det var en regel, at de skulle skrive deres økonomirapporter ud og gemme den i ringbind. Det syntes de var for besværligt. Men det viste sig så, at den regel slet ikke eksisterede.

"Det positive er, at det er blevet legalt at sige det, hvis noget ikke fungerer, eller spørge, eller foreslå regler fjernet, i stedet for at arbejde på måder, som er uhensigtsmæssige, fordi de tror, de skal” siger Søren Bork Hansen.

”I postkasserne fik vi også spørgsmål om prioriteringer. Nogle gange er svaret, at sådan har kommunens ledelse besluttet, måske ikke fordi det var det bedste, men fordi det gav færrest ulemper. Måske er det ikke kommunikeret godt nok ud, men så får vi gang i en dialog om, hvad der virker.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk