Innovation lægger siloerne ned i Hedensted 

Udgivet: 21-11-2013 | Redigeret: 01-03-2019
A A A

Forældre skulle i kontakt med op til 17 forskellige personer fra Kommunen, når de skulle have hjælp til deres barn med særlige behov. Og ude i institutionerne var der brug for miljøer, som alle børn kunne føle sig som en del af. Der måtte skabes rum for forandring. Det stod klart for afdelingsleder i Hedensteds Dagtilbud Lone Roesen.

Af Julie Kyhl

Forældre, der har brug for hjælp, skal ikke længere i kontakt med op til 17 personer fra kommunen. De henvender sig til ét sted, der holder dem i hånden videre til den rigtige hjælp.

Ude på institutionerne prøver personale og ledelsen nye ting af. Der er fælles fokus på, at initiativerne skal fungere for både barnet, forældrene, pædagogen og institutionen.


Læs hvordan Lone Roesen og alle lederne og medarbejderne i Hedensted har sat samarbejdet i centrum til gavn for børn og familier.

Siloerne måtte lægges ned

Det kunne være svært for borgere og ansatte at vide, hvem de skulle gå til, når de havde behov for hjælp. De forskellige faggrupper kendte ikke hinandens arbejdsområder godt nok, men tog udgangspunkt i hver deres silo.

Ude på institutionerne var der massivt fokus på ”inklusionsprojekter”, hvor så mange børn som muligt skulle være en del af fællesskabet i institutionen. Det krævede nytænkning, at få børnemiljøerne til at tilgodese alle børn.

Lone Roesen ville nedbryde den faglige silo-opdeling, så der kunne komme et større fokus på at støtte børnene og deres forældre bedst muligt. Forandringen krævede en fælles indsats. De skulle inddrage flere faggrupper på alle niveauer og få dem til at tage ejerskab.

Løsningen blev innovation – ledelsesmæssigt og lokalt

Løsningen blev innovation. Innovation er i Lone Roesens optik et godt grundlag for udvikling. Det handler om at forstyrre komforten for at få nye ideer, der kan få værdi for alle på arbejdspladsen.

Lone Roesen har sat rammerne for udviklingen i dagtilbud. Blandt andet må ledelsen åbent give plads og tilladelse til, at deres ansatte prøver nye ting af, der kan sætte børnene og deres forældre i fokus.

”Det var en vældig udfordring, og er det stadigvæk. Lederne skal spænde et sikkerhedsnet ud og bane vejen for at prøve noget nyt. Jeg måtte sige: ’Hvis det ikke ender lige godt hver gang, så lærer vi af det – nu prøver vi noget’”, fortæller Lone Roesen.

Mads og Monopolet som metode

En af metoderne til at nedbryde fagsiloerne blev et Mads og Monopolet-arrangement. Afdelingsledere og konsulenter inden for børneområderne blev indbudt. De blev samlet omkring et bord med en ordstyrer for enden. Arrangementet var inspireret af DR’s ugentlige radioprogram ”Mads og Monopolet”, hvor kendte mennesker prøver at finde løsninger på lytternes dilemmaer.

Monopoldeltagerne blev blandt andet spurgt om ”Hvis du skulle indrette en kommune, hvordan skulle den så se ud, hvis familien skulle opleve, at den blev set, hørt og hjulpet med det samme?”. De faglige ledere fik med hver deres tilgang lov til at give et bud på, hvordan kommunen bedst muligt kunne løse problemstillingen.

Lone Roesen fortæller, at arrangement var super intenst og givende. Efterfølgende blev de konkrete løsningsforslag brugt i det videre innovationsarbejde, der til sidst blev fremlagt for nogle meget positive politikere.

Forandring kræver, at man tør tage ansvar og finde løsninger. Arrangementet var en ny og sjov oplevelse for deltagerne. Det gav nærhed og større interesse for at sætte borgerne i centrum.

Siloer står ikke længere i vejen

Innovationen har skabt rum til at prøve nye ting af på tværs af fagligheder. Lone Roesen er glad for, at hun har været med til at spænde et sikkerhedsnet ud for de ansatte:

”Vi er lykkedes med kulturen. Man tør prøve noget af, og lederne har metoder og redskaber til at gøre det. Ude på arbejdspladserne i Dagtilbud fortæller de ansatte med glæde hinanden om, hvad de prøver af. Når vi deler viden om arbejdet med børnene, sættes børnene i centrum. Det kommer både ledere, medarbejdere, børn og forældre til gode.”

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk