Innovationsindsats i Næstved skal bringe innovatører i spil 

Udgivet: 21-08-2014 | Redigeret: 01-03-2019
A A A

Rundt omkring i landet bliver der uddannet store kuld af innovatører, som skal nytænke kommunernes opgaveløsning. Men det er ikke en selvfølge at innovatørerne bliver brugt, når de kommer tilbage i det daglige arbejde. Innovatør Gitte Møller Petersen i Næstved Kommune har lavet en indsats for at få udnyttet potentialet hos kommunens mange innovatøruddannede. Centralt for succes er dialogen, mellem medarbejdere og ledere, om mål og rammer for innovationen. 

Innovation er ikke bare et populært begreb, som popper op i det offentlige landskab. Det er en nødvendighed. Med en offentlig sektor der er presset økonomisk, uden at forventningerne til servicen falder, er det afgørende, at ledere og medarbejdere får ideer til nye løsninger og kan føre ideerne ud i livet. Sådan lyder det fra Gitte Møller Petersen, der er uddannelseskonsulent i Næstved Kommune i Centeret for Strategi og Innovation.

66 innovatører fik ikke sat deres viden i spil

I Næstved Kommune har de uddannet 66 innovatører på forskellige innovationsuddannelser. Selvom indsatsen har været stor har det vist sig, at den viden innovatørerne sad inde med, ikke nødvendigvis blev bragt videre. ”Flere af innovatørerne har følt, at de ikke har haft mulighed for at arbejde med det, de har lært”, fortæller Gitte Møller Petersen. 

På OAO’s innovatøruddannelse, blev det derfor Gittes mål at lave en indsats for, hvordan der kommer gang i innovationen, når de innovatøruddannede allerede er der. 

Det grundlæggende problem, fortæller Gitte Møller Petersen, er at man i kommunen ikke målrettet har gjort brug af innovatørernes viden: ”Det er svært at komme tilbage og begynde innovationsarbejdet, hvis man ikke ved, hvad der forventes af en, og hvis der ikke har været dialog om, hvad der er vi ønsker at gøre bedre eller anderledes.”

MED-udvalgene tager dialogen om innovation

Strategien i Næstved Kommune er derfor først og fremmest at skabe en proces, hvor ledere og medarbejdere forventningsafstemmer og bliver enige om, hvad målet er med innovationsarbejdet, og hvordan effekten af indsatsen måles. ”Det kræver en dialog om de rammer ledelsen skal give medarbejderne, der skal arbejde innovativt. Og hvad medarbejderne skal gøre for at komme i spil som innovatører.”

Den nye innovationsindsats præsenteres i en pjece, som bliver oplæg til dialogen. I pjecen stilles spørgsmålene: Hvorfor skal vi arbejde med innovation? Hvad forstår vi ved innovation? Hvordan vil vi arbejde med innovation? Og hvem skal arbejde med innovation? 

Gitte Møller Petersen vil præsentere innovationsindsatsen over 30 sessioner i forskellige MED-udvalg. ”I MED-udvalgene skal vi drøfte rammerne for vores medarbejdere. Vi skal have en dialog om, hvordan vi arbejder med innovation, så det giver mening for dem, der arbejder med det og dem vi skal gøre noget for.”

Dialogen i MED om målet med og rammerne for innovation er vigtig. Det er ikke alle, der klapper i hænderne, når innovation kommer på tale. For mange lyder det som et popsmart begreb, der kan dække over besparelser.

”Hvis medarbejderne skal være med til at finde nye løsninger, skal det være klart, hvorfor de skal gøre det, og hvad det betyder for området. Derfor tager vi snakken i MED-udvalgene.” 

Fælles mål og klare rammer

Medarbejderrepræsentanterne har en vigtig rolle i at synliggøre målet med innovation for kollegaerne. Ledelsen skal på den anden side, skabe rammerne for, at medarbejderne arbejder med det i deres dagligdag. De skal hjælpe med at organisere arbejdet med innovation. Det kan være gennem innovationsteams eller via samarbejde på tværs af opgaver.

Ledelsens opbakning er essentiel, lyder det fra Gitte Møller Petersen. Lederne skal bakke op om, at medarbejderne tager ansvar og skal turde løbe en risiko. Hvis rammer og ressourcer ikke er i orden, bliver det en stopklods for at tænke nyt. ”Når man arbejder med innovation, kan man komme til at træde på stier, der ikke er gangbare, og så har ressourcerne på sin vis været spildte. Men det er vilkårene, og det lærer vi også af.” 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk