KL-formand: Tillidsreform kræver is i maven 

Udgivet: 11-10-2017 | Redigeret: 01-03-2019
A A A

Tillidsreformens syv principper skal lamineres og hænges op på kontoret. De skal tages med i de politiske forhandlinger og lægges på bordet i ethvert MED-udvalg. Det er en kulturændring der skal til, og den kommer kun, hvis vi holder hinanden fast på, hvor vi vil hen. Sådan lyder budskabet fra KL’s formand Martin Damm. I praksis bliver reformen en stille revolution, der kommer i små lokale skridt.

Man skal have is i maven for at skabe en kulturændring. Med andre ord: Det kræver disciplin. Ikke en disciplin, der kræver, at alle skal gøre det samme, eller som bunder i regler. Disciplinen går derimod ud på at undgå at lave standardiseringer og procesregulering ned til mindste detalje. Sådan lyder det fra KL-formand Martin Damm.

”Der findes masser af politikere og embedsmænd, der kan finde på standardiseringer eller regler, hvis der opstår en fejl i det offentlige. Nogle gange bliver der ligefrem efterspurgt retningslinjer nedefra for det ene og det andet.” fortæller Martin Damm. Og netop derfor skal man have is nok i maven til at stå på mål for fejlene uden at møde dem med nye regler.

Principperne får mening lokalt
Ledelse skal tage afsæt i tillid og ansvar, innovation skal fremmes, der skal være fokus på mål og resultater og at dialog og klare mål er fundamentet for opgaveløsningen. Det er et par af de syv principper i tillidsreformen. Principperne burde hænge i A3-størrelse på hvert et kontor, mener Martin Damm, så man husker dem, før man tyr til gamle vaner, og skæver til dem, når man får nye ideer.

Nok er principperne centralt bestemt af parterne bag aftalen om tillidsreformen. Men som KL-formanden ser det, kan de ikke bære frugt ved at implementeringen bestemmes oppefra.

”Ét er at aftale noget, noget andet er at få udmøntet det i praksis. Det kan ikke gøres fra centralt hold, men kun lokalt”, siger han og fortsætter: ”Nogle vil måske sige, at nu skal vi fra KL lave et projekt, der skal forme reformen. Men så gør vi det modsatte af, hvad principperne lægger op til. Diskussionen bliver nødt til at foregå i den enkelte kommune og på den enkelte arbejdsplads.”
Lokalt er det oplagt, mener Martin Damm, at lægge principperne på bordet i MED-udvalgene. Sådan ønsker han at gøre det i sin egen kommune. Samtidig opfordrer han både ledere og medarbejdere til at tage tillidsreformen op i de lokale MED-udvalg. ”Det handler om, at et medlem tager principperne med i udvalget, tager det op under de almindelige drøftelser og spørger, hvordan de kan omsætte principperne til virkelighed”

Små skridt mod store forandringer.
KL-formanden har ingen forhåbninger om at forandringerne sker som ved et trylleslag. Netop fordi ingen dikterer en model for, hvordan tillidsreformen skal lykkes, må man leve med, at det ikke er en hurtig proces. Men hver gang medarbejdere, ledere og politikere tager et skridt i den rigtige retning, så er der ikke langt til at tage det næste skridt. ”Når succesoplevelserne kommer, når der er dialog om den vej vi går, så kommer forandringerne”, siger Martin Damm
Det bliver ikke lige nemt alle steder, medgiver han. De enkelte områder og arbejdspladser har ikke samme udgangspunkter. De vil derfor tage fat fra forskellige steder og bevæge sig i forskellige tempi. Det må man acceptere, så længe retningen er rigtig.

Retningen er rigtig, når arbejdspladserne uanset udgangspunkt tager fat i alle aftalens syv principper. For principperne hænger sammen, fortæller KL-formanden. Man kan for eksempel ikke sige, at der ikke behøver, at være fokus på resultater, men kun på at give faglig frihed. Hvis resultaterne så udebliver, vil modpresset komme: En politiker eller embedsmand vil regulere og standardisere, så de kan få resultater.

Parterne skal hver især gøre deres
Politikerne kan få det til at lykkes, hvis de kan lære at leve med, at der sker fejl. Det kræver samtidig, at medarbejderne, der får mere frihed, også tager ved lære af fejlene.

Parterne bag aftalen på både arbejdsgiver- og arbejdstager-siden har på den anden side en vigtig opgave i at formidle principperne videre. For både medarbejdere og ledere skal være med.

”Principperne er meget forpligtende. Det er ikke en hvilepude – tværtimod. Vi skal vise, at det er bedre end alternativet. Man skal bare komme i gang. Læg principperne på bordet, og tag dialogen om dem”,siger Martin Damm.
Til sidst har de centrale parter også en opgave i at holde politikerne op på aftalen, når de forhandler:”Vi skal tage principperne med, når vi diskuterer ny lovgivning. For eksempel beskæftigelsesformen. Det er et område med enormt meget procesregulering. Den bliver en lakmusprøve på om politikerne vil det.”

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk