TILLID OG SAMARBEJDE

Retten i Århus bekæmper "os og dem"-kultur med samarbejde 

 08-09-2016 | En "os og dem"-kultur kan være ødelæggende for trivslen og opgaveløsningen på en arbejdsplads. Gennem et projekt om tillid og samarbejde har Retten i Århus sat alle sejl til, for at gøre op med deres "os og dem"-kultur.... [Notat]

Fire udfordringer i arbejdet med tillid og samarbejde 

 08-09-2016 | Når en arbejdsplads vil sadle om eller gøre noget anderledes, er det sjældent gjort med et snuptag. Syv statslige arbejdspladser har lavet hvert deres projekt... [Notat]

Hvordan får et enkelt projekt betydning for hele arbejdspladsen? 

 08-09-2016 | De fleste arbejdspladser har på et tidspunktarbejdet med et udviklingsprojekt for arbejdspladsen. Og de fleste har på et tidspunktset samme projekt dø ud med... [Notat]

Tillidsrepræsentant og leder skal sammen skabe fremtiden i Gentofte Kommune 

 10-04-2015 | Tillidsrepræsentanten skal med ind i ledelsesrummet og samarbejde med ledelsen om at udvikle kommunens arbejde. Det har været et mål i Gentofte Kommune de... [Notat]

Med samarbejde på rygraden løser vi opgaverne bedre 

 29-01-2015 | Alle har en rolle i opgaveløsningen. Samarbejde handler om at inddrage de relevante medarbejdere på det rigtige tidspunkt og være bevidst om, hvordan man... [Notat]

Hos Arbejdsskadestyrelsen giver tillid og respekt løsninger i samarbejdsudvalget 

 28-10-2014 | Medarbejderne i Arbejdsskadestyrelsen har været gennem nogle barske år. Afskedigelser og kritik i medierne af sagsbe-handlingen har sat sit præg på... [Notat]

Målet er bedre opgaveløsning og trivsel, midlet er vidensdeling 

 13-08-2014 | Er min nye arbejdsgang relevant for andre? Kan andre have glæde af min viden fra et overstået kursus? Og hvad sidder de egentlig og laver i den anden afdeling?... [Notat]

Tidlig tværfaglig hjælp til familier, der har det svært 

 25-08-2014 | I Ishøj Kommunes Familiecenter har de lyttet til borgerne, pædagogerne og lærernes behov og erfaringer. Alle har de efterspurgt en tidlig og koordineret... [Notat]

Kommunaldirektør smed kaffecirkulæret i makulatoren 

 08-11-2013 | Halsnæs Kommune vil gennemføre en tillidsreform. Ikke med lange skrivelser og fine hensigtserklæringer, men gennem handling. Derfor tager borgmesteren ud til... [Notat]

Tillidsdagsordenen sætter nye krav til MED-repræsentanterne 

 21-11-2013 | MED-repræsentanter skal turde stille spørgsmål til arbejdsgange. De skal tage ansvar og råbe op, når noget ikke fungerer. Og ikke mindst kunne lægge... [Notat]

Back-office og front-office sætter medarbejdere og borgere i front 

 14-01-2014 | Hos Børne- og Ungerådgivningen i Faaborg Midtfyn Kommune har man løst mange sekretærers store udfordring: At få ro til de administrative opgaver samtidig med,... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk