Tillidsdagsordenen sætter nye krav til MED-repræsentanterne 

Udgivet: 21-11-2013 | Redigeret: 01-03-2019
A A A

MED-repræsentanter skal turde stille spørgsmål til arbejdsgange. De skal tage ansvar og råbe op, når noget ikke fungerer. Og ikke mindst kunne lægge historikker med dårlig ledelse og tillidsbrud bag sig. Det måtte MED-repræsentanterne i Københavns Kommune erkende efter to dages seminar om tillid.

Af Julie Kyhl

Politikerne i Københavns kommune er i fuldt sving med at sætte tillid på dagsordenen, men er medarbejderne ude i de enkelte afdelinger også klar til at indgå i et tillidsbaseret samarbejde? Og hvad kommer tillidsdagsordenen egentlig til at betyde for medarbejderne og deres repræsentanter?

For at få svar på spørgsmålene samlede de lokale fagforbund kommunens MED-repræsentanter til en konference den 6.-7. juni 2013. Her talte MED-repræsentanterne om medarbejderens nye rolle og de muligheder og problemer, et tillidsbaseret samarbejde giver.

”Alle forvaltninger var repræsenteret til seminaret. Vi blev blandet på kryds og tværs, og det var vidt forskelligt, hvad folk bød ind med”, udtaler Thomas Enghausen, der er medarbejderrepræsentant i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Medarbejderne skal turde tage ansvar

På konferencen drøftede MED-repræsentanter, hvordan rollen som medarbejder og MED-repræsentant ændrer sig, når samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse skal være tillidsfuldt.

”Medarbejderne skal komme på banen med løsninger. Det er ikke som i gamle dage, hvor det var ledelsen alene, der bestemte, hvordan skibet skulle sejle”, udtaler medarrangør Henrik Krogh, faglig sekretær i Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS).

Henrik Krogh fortæller, at konferencens deltagere generelt var enige om, at tillid ikke kun gælder ledelsen. Det kræver også noget af medarbejderne.
Thomas Enghausen er opmærksom på, at tillidssamarbejdet betyder, at han som medarbejderrepræsentant skal komme på banen med løsninger:

”Man skal turde tage tilliden. Man skal tage initiativet. Og så skal man turde være kritisk overfor de dokumentationskrav, der kommer.”

MED-repræsentanten kommer i centrum

MED-repræsentanterne får en mere central rolle, når tillid kommer i fokus. De kan nu stille spørgsmål til arbejdsgange med en tro på, at de bliver hørt.

”Medarbejderen skal bringe sig selv i spil og byde ind. Medarbejderne skal bruge hinanden, men også turde være kritiske overfor hinanden. Det skal være i orden at være uenige. Men man skal kunne argumentere for det. Det med bare at gå rundt og brokke sig nytter ikke. Der skal sættes handling bag ved. Det er en kultur, hvor det er i orden at stille spørgsmål og være kritisk. Hvor medarbejderen kan byde ind med alternativer”, udtaler Thomas Enghausen.

Arbejdsgiverne vil til gengæld helt berettiget kunne kræve, at medarbejderne og deres repræsentanter kommer på banen og spiller med åbne kort.
”Man vil ikke kunne sidde på et personalemøde eller et MED-udvalgsmøde og putte sig nede i hjørnet og ikke have en mening om tingene. Man vil være nødt til at engagere sig i, hvad løsningen skal være”, siger Henrik Krogh, der fortsætter:

”Det er dog ikke sværere, end man gør det til. Medarbejderne skal ikke føle, at de nu skal sidde med alle svarene. Men de skal turde være frække nok til at stille alle de rigtige spørgsmål. Så må der sidde nogle gode folk i kommunen, som kan arbejde videre med at tænke i konkrete løsninger.”

Følelser forbundet med tillid

De fleste på konferencen var mere end klar til at indgå i den nye rolle. Men der var også nogle, der sad inde med stik modsatte følelser.

”Der var særligt én MED-repræsentant, der var meget lidt tillidsfuld overfor projektet. Han havde været igennem en eller anden ’mølle’, hvor medarbejdere skulle sidde og stole på arbejdsgiverne, og hvor de kort efter havde siddet midt i nogle udliciteringsprojekter og følt, at de var blevet kørt midt over. Helt berettiget havde han denne her tilgang: ’Skal jeg så nu kunne rejse mig op og gå ind i det her fælles rum og tage ansvar, efter at de lige har stået og nærmest tisset mig op af ryggen og kørt mig midt over – skal jeg så kunne have tillid?’”, fortæller Henrik Krogh.

For denne deltager virkede det ligefrem grotesk, at han nu med positivt sind skulle forsøge at indgå et tillidsfuldt samarbejde med sin ledelse.

Tillid kan kræve opgør med dårlig historik

Historien virkede umiddelbart demotiverende og nedtrykkende på den ellers optimistiske stemning på konferencen, fortæller Henrik. Men det ændrede sig, da historien efterfølgende satte gang i en god og konstruktiv debat omkring, hvad man skulle stille op i sådan en situation.

Mange havde haft lignende nedtrykkende oplevelser med mistillid. Debatten fik flere medarbejdere til at erkende, at de måske også selv kunne have håndteret sagen anderledes. De kunne for eksempel have organiseret sig bedre og have søgt støtte hos deres faglige organisationer.

”Som medarbejder skal man også være god til at bede om hjælp. Og de faglige organisationer skal understøtte den proces. LFS forholder sig til indspark fra medlemmerne, som så kan bringes videre til det politiske niveau.”, udtaler Thomas Enghausen der udover at være medarbejderrepræsentant også er områdeformand for LFS’s medlemmer.

Deltagere vil lade historikken ligge

Konferencen gjorde rent faktisk en forskel. Deltageren, der startede med at være mistroisk, rejste sig nemlig under den sidste del af konferencen og konstaterede, at han havde ændret mening. Han ville prøve at forholde sig konstruktivt og samarbejdsvilligt overfor ledelsen.

”Selvom det kan være nemt bare at sige, at det var nogle dumme arbejdsgivere, og at udlicitering er noget lort, - hvilket vi i øvrigt synes, det er - så er det eneste svar måske ikke at stå ude i vinden og råbe, at det hele er noget lort. Måske er svaret i virkeligheden, at vi må organisere os bedre, og at vi må byde bedre ind på denne her dagsorden”, siger Henrik Krogh og fortsætter:

”Vi må stille nogle krav til kommunen og sige; ’fair nok, I vil gerne løse denne her opgave billigere, men vi vil være med til at byde ind med nogle løsninger til, hvordan vi kan løse opgaven billigere uden at udlicitere.’ Eller vi må helt konkret vise og forklare, hvilke alvorlige konsekvenser det vil have på kvaliteten at udlicitere de her opgaver til det private.”

Da konferencen sluttede, gik MED-repræsentanterne, ifølge Henrik Krogh, hjem med en enighed om, at det i nogle sammenhænge kan være nødvendigt at lade historikken ligge og i stedet gå positivt ind i tillidsprojektet.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk