OAO tilbyder oplæg og inspiration

Vil din arbejdsplads, fagforening eller dit forbund gerne høre mere om, hvordan I kan fremme tillidsbaseret styring, ledelse og samarbejde kan du kontakte OAO på tlf. 33701300 eller på oao@oao.dk.

OAO kan give sparring på jeres overvejelser og aktiviteter, ideer til at komme i gang eller holde et oplæg, hvor I får lejlighed til at drøfte mulighederne. OAO kan skræddersy og målrette et forløb til ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere, hvor I får viden og metoder til at opbygge et tillidsfuldt samarbejde til gavn for trivslen, kvaliteten og effektiviteten i opgaveløsningen.

Sparring og oplæg er gratis for OAO’s medlemsorganisationer, deres medlemmer og arbejdspladser og Samarbejds- og MED-udvalg, som medlemmerne er en del af. Uddannelsesforløbet er brugerbetalt.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk