ARTIKLER: STYRING

Kan tillid være negativt? Ph.d. afdækker tillidsreformen implementeret i Københavns Kommune  

 09-06-2016 | Hvordan fungerer tillidsreformen egentligt i praksis og er tillid ikke altid godt? Forsker Tina Øllgaard Bentzen har netop forsvaret sin ph.d. afhandling ”Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer – i springet fra... [Notat]

Ny forskning: New public management giver dyrere og dårligere velfærd 

 09-02-2016 | Opsigtsvækkende forskning fra England viser slemt skuffende resultater af 30 års fokus på effektivisering gennem New Public Management. Det kalder på... [Notat]

Kronik: At generobre kontrol over kontrollen 

 04-09-2015 |  STYRING: Kontrol koster tid, som i den grad kunne bruges bedre i en trængt offentlig sektor. Men styring og kontrol kan understøtte kerneopgaven, hvis... [Notat]

Forsker: Brug tid på at lave styring gennem dialog 

 28-05-2015 | Styring er ikke noget man uden videre kan designe i en forvaltning, rulle ud over institutionerne, og så kører det. Det mener Ph.d.- forsker Tina Øllgaard... [Notat]

Parterapi for tillid og kontrol 

 03-02-2015 | Tina Øllgaard Bentzen er Ph.d. studerende på Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Globalisering, hvor hun forsker i tillidsbaseret styring i... [Notat]

Syv springende punkter på vejen til tillid 

 12-01-2015 | Der findes ingen lige vej til en tillidsreform. Det kræver både dialog, tid, forventningsafstemning, involvering - og kontrol. Det skriver ph.d. Tina Øllgaard... [Notat]

Styrk det tværgående samarbejde  

 09-05-2014 |  OAO er projektleder for KTO og KL’s personalepolitiske projekt ”Styrk det tværgående samarbejde om kerneopgaven”. Projektet udvikler et redskab til at styrke... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk