Bedre styring i den offentlige sektor

Afbureaukratisering og bedre styring har været en prioriteret dagsorden for skif-tende regeringer gennem flere årtier. Der er mange gode intentioner, men svært at få omsat til praksis, hvis ikke offentlige ledere og medarbejdere bliver involve-ret i at udvikle bedre styringsløsninger. Deres viden om hvordan styringen virker i den daglige praksis er uundværlig, når der skal afbureaukratiseres og udvikles bedre styringsløsninger. Det gælder også når der skal implementeres nye lovkrav og styringstiltag. Involveringen af ledere og medarbejdere giver bedre løsninger, der giver mening i det daglige arbejde og understøtter arbejdet med kerneopga-ven. Samtidig sikrer involveringen også ledernes og medarbejdernes opbakning og ejerskab til styringen. 

Den nuværende VLAK-regering har med minister for offentlig innovation Sophie Løhde i spidsen lanceret en Sammenhængsreform, der skal sikre, at borgerne ikke bliver klemt mellem systemer og understøtte følgende nationale mål for udvik-lingen af den offentlige sektor:

• Borgerne skal mødes af en sammenhængende offentlig sektor

• Mere frihed og tid til velfærd

• Danmark skal have en offentlig sektor, der sikrere velfærd af højeste kvalitet

• Attraktive offentlige arbejdspladser med tillid til fagligheden og borgeren i cen-trum

Sammenhængsreformen består af 6 reformspor:

1. Færre regler og mindre bureaukrati i den offentlige sektor

2. Digital service i verdensklasse

3. Bedre hjælp til borgere og familier med komplekse problemer

4. Bedre ledelse og rette kompetencer

5. Et mere sammenhængende sundhedsvæsen

6. Bedre sammenhæng i vejen til uddannelse og job

Læs mere om Sammenhængsreformen og de enkelte spor på Finansministeriets hjemmeside www.fm.dk/publikationer/2018/sammenhaengsreformen-mere-frihed-tillid-og-tryghed

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk