Forskning og projekter om ledelse

OAO’s medlemsforbund repræsenterer omkring 5.000 ledere i den offentlige sektor. God offentlig ledelse kræver kompetente ledere på alle niveauer, og derfor arbejder OAO for, at lederne får de bedste muligheder for at udøve god ledelse. Arbejdet for bedre ledelse foregår dels i samarbejde med FH om bedre ledelse i det offentlige og i Væksthus for Ledelse.

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere om at styrke ledelsen i kommunerne og regionerne. På den ene side deltager KL og Danske Regioner, og på den anden side deltager de organisationer under Forhandlingsfællesskabet, der har chef- og ledermedlemmer på det kommunale og regionale område samt Sundhedskartellet. I Væksthus for Ledelse deler arbejdsgiverne og de faglige organisationer erfaringer og igangsætter nyskabende projekter omkring offentlig ledelse.

På Væksthus for Ledelses hjemmeside: lederweb.dk kan du finde en lang række værktøjer og artikler om god offentlig ledelse. 

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk