Ledelseskommisionen

Ledelseskommissionen blev nedsat af VLAK-regeringen for at understøtte bedre ledelse i den offentlige sektor. Ledelseskommissionen præsenterede i juni 2018 syv overordnede anbefalinger til, hvordan man kan løfte ledelseskvaliteten i den offentlige sektor og dermed styrke velfærden. 

Ledelseskommissionens overordnede syv anbefalinger:

1. Borgeren skal i centrum

2. Politikerne skal have tillid til ledelse

3. Samarbejdssystemet skal forenkles

4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften

5. Ledere skal sætte retning

6. Ledere skal sætte holdet

7. Ledere skal udvikle sig

Læs mere på Ledelseskommissionens hjemmeside: ledelseskom.dk

Formand for OAO Bodil Otto siger bl.a. om Ledelseskommissionen anbefalinger: 

”Der er gode takter i Ledelseskommissionens anbefalinger, som sætter de offent-lige lederes vilkår på dagsordenen, mener OAO’s formand Bodil Otto. Dog er hun ikke enig i, at MED- og overenskomstsystemet spænder ben for lederne.”

Læs hele Bodil Ottos kommentar her: www.oao.dk/nyhedsarkiv/bodil-otto-om-ledelseskomissionens-rapport-ledelse-er-blevet-sat-paa-dagsordenen/

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk