OAO ARBEJDER FOR GOD STYRING OG LEDELSE

Mere tillidsbaseret styring 

 11-10-2017 | OAO arbejder for at fremme tillidsbaseret styring, ledelse og samarbejde i den offentlige sektor.   [Notat]

Involvér de ledere og medarbejdere styringen rammer 

 11-10-2017 | De ledere og medarbejdere, der er underlagt styringen har en stor viden om, hvornår regler, procedurer, arbejdsgange, kontrol og dokumentation understøtter... [Notat]

Plads til ledelse og faglighed 

 11-10-2017 | Det lokale ledelsesrum skal udvides, så lederne sammen med medarbejderne og borgerne kan finde de bedste veje til at levre god offentlig service og opfylde... [Notat]

Nye roller og kompetencer 

 11-10-2017 | Tillidsbaseret styring, ledelse og samarbejde kræver ændrede roller og kompetencer hos politikere, det øverste embedsniveau, ledere, medarbejdere og... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk