Styring og ledelse i den offentlige sektor 

Udgivet: 11-10-2017 | Redigeret: 19-10-2020

OAO arbejder på at fremme bedre styring og ledelse som grundlag for en velfungerende offentlig sektor, hvor de offentligt ledere og medarbejdere har gode rammer og vilkår for at levere en god kvalitet i opgavevaretagelsen. 

Arbejdet om bedre ledelse foregår bl.a. i Væksthus for ledelse som er er samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere om at styrke ledelsen i kommunerne og regionerne. 

Arbejdet om bedre styring foregår bl.a. i Fremfærd, som er et samarbejde mellem par-terne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver og som i disse år har et særligt fokus på afbureaukratisering. 

Derudover samarbejder OAO med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) om at fremme bedre ledelse og styring i den offentlige sektor.