"Tillidsreformen har været en stor hjælp i omstillingen af Kriminalforsorgen" 

Udgivet: 11-10-2017 | Redigeret: 01-03-2019
A A A

Ordene er Anne Marie Heckschers, områdedirektør i Kriminalforsorgen Syddanmark. De seneste år har Kriminalforsorgen gennemgået en omfattende reform. Fra 80 til 24 institutioner. I stedet for at ledelsen udstak linjen for omstruktureringen, valgte man i stedet, at indgå i en dialog der sikrede at ledere og medarbejdere i fællesskab udviklede Kerneopgaven.

“Vi formulerede en vision, en mission og satte en strategisk retning for det nye Kriminalforsorgen. Og så formulerede vi tre spørgsmål. Hvad skal vi gøre, hvem skal gøre det og hvordan?" Netop hvordan var afgørende for udviklingen. Værktøjet blev tillidsreformen og tillidsreformuddannelsen der blev faciliteret af OAO i samarbejde med Kriminalforsorgen.

På uddannelsen finder ledere og medarbejderrepræsentanter sammen om at løse forskellige problemstillinger på arbejdspladsen, og om at inddrage kolleger, indsatte og eventuelle samarbejdsparter i processen.

“Det er let nok at udøve tillid i fredstid. Sværere når der for eksempel skal fordeles besparelser. Men konkret er det faktisk gået rigtig godt. Vi er kommet hurtigere og bedre fra start, når det har drejet
sig om problemstillinger, vi har fået stillet oppefra. Og vi har formået at fastholde fokus på kerneopgaven - uanset om de har handlet om hardcore sikkerhedsproblematik eller mere bløde problemstillinger i forhold til klienterne” fortæller Anne Marie Heckscher.

Den opfattelse deles af områdetillidsrepræsentant Mette Nielsen; “Det er afgørende for successen, at vi tager problemerne op lokalt. Og fra starten tildeler præcise kompetencer, så man ikke spilder tid på at afklare dem. Sæt rammen ordentligt og lad os få lov til at løse problemerne lokalt”, fortæller hun, og beskriver ligeledes hvordan hun har oplevet den tillidsbaserede tilgang som et stærkt værktøj til implementering.

Læs hele artiklen og erfaringerne fra de involverede her.

Læs også at tillid er Svær at opbygge - let at sætte overstyr.

Og Når du tager indflydelse, så forpligter det.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk