Evaluering af de administrative servicecentre 

Udgivet: 23-09-2011 | Redigeret: 01-06-2021
A A A

Indledning

Processen med at samle en række enheder i administrative servicecentre har i det store hele været velplanlagt og velgennemført, bl.a. takket være et godt informationsniveau og en høj grad af medarbejderinvolvering. Det fastslår en netop offentliggjort evalueringsrapport, som Personalestyrelsen og CFU i fællesskab har fået udarbejdet af et eksternt konsulentfirma for at lære af erfaringerne. Samtidig peger rapporten dog på en række gode råd til forbedringer samt på de problemer, der opstår i processer med en lang implementeringsperiode.

Information, dialog og involvering

Rapporten konkluderer, at der generelt har været tale om et højt informationsniveau igennem hele processen samt, at en tæt dialog, medarbejderinvolvering og personlig kontakt med de afgivende institutioner har haft stor betydning. Særligt den hurtige afklaring af, hvilke medarbejdere, der skulle overflyttes til de nye enheder, og hvor enhederne fysisk skulle placeres har været central, fastslår rapporten.

Positive erfaringer

Blandt andre positive erfaringer fra processen nævner de involverede medarbejdere og ledere fx modtagelsen af medarbejdere i de nye enheder, en vellykket personaledag og forskellige forløb omkring kompetenceafklaring og teamudvikling.

Følgegruppen

Samarbejdet mellem de statslige personaleorganisationer i CFU, Personalestyrelsen, Økonomistyrelsen og Statens IT har været forankret i den særlige følgegruppe.Dette samarbejde er ligeledes blevet evalueret. Rapporten beskriver samarbejdet som en grundlæggende succes, hvor især en fælles procesguide fremhæves som et godt resultat.

De gode råd

Evalueringsrapporten peger særligt på fire gode råd, som man bør holde sig for øje i en fusionsproces. Det handler således om:

  1. at sikre en grundig planlægning af processen (fx ved at udarbejde og følge en samlet programplan.)
  2. at opretholde et åbent, rettidigt og relevant informationsniveau.
  3. at inddrage og involvere de berørte parter samt have fokus på en tæt personlig kontakt gennem hele processen.
  4. at gennemføre hele processen så hurtigt som muligt.

Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet Implement og baserer sig på interviews og seminarer med de involverede medarbejdere og ledere samt flere trivselsmålinger under hele forløbet.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk