Evaluering af de administrative servicecentre 

Udgivet: 23-09-2011 | Redigeret: 01-06-2021
A A A

Resumé

Processen med at samle en række enheder i administrative servicecentre har i det store hele været velplanlagt og velgennemført, bl.a. takket være et godt informationsniveau og en høj grad af medarbejderinvolvering. Det fastslår en netop offentliggjort evalueringsrapport, som Personalestyrelsen og CFU i fællesskab har fået udarbejdet af et eksternt konsulentfirma for at lære af erfaringerne. Samtidig peger rapporten dog på en række gode råd til forbedringer samt på de problemer, der opstår i processer med en lang implementeringsperiode.
Evalueringsrapporten peger særligt på fire gode råd, som man bør holde sig for øje i en fusionsproces. Det handler om:

  • At sikre en grundig planlægning af processen (fx ved at udarbejde og følge en samlet programplan.)
  • At opretholde et åbent, rettidigt og relevant informationsniveau.
  • At inddrage og involvere de berørte parter samt have fokus på en tæt personlig kontakt gennem hele processen.
  • At gennemføre hele processen så hurtigt som muligt.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk