UDLICITERING

Konsekvenser for medarbejdere ved udlicitering 

 01-03-2017 | Fire forskere, Yosef Bhatti (KORA), Lotte Bøgh Andersen (Aarhus Universitet & KORA), Ole Helby Petersen (Roskilde Universitet) og Kurt Houlberg (KORA), har som en del af forskningsprojektet EffektDoku undersøgt, hvordan en udlicitering... [Notat]

Potentiale for offentlige udbud? 

 23-12-2016 | Minister for offentlig innovation Sophie Løhde udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af konkurrence- og forbrugerstyrelsens årlige status for offentlig... [Notat]

Måltal for konkurrenceudsættelse skal ikke dikteres 

 29-11-2016 | Måltal der dikterer, at kommuner, regioner og statslige institutioner skal konkurrenceudsætte en bestemt andel af deres opgaver giver ingen mening. En række... [Notat]

Faldende besparelse ved udbud 

 28-10-2015 | Ny undersøgelse peger på, at der er faldende besparelser at hente ved at udbyde en opgave flere gange. Undersøgelsen er lavet på det kommunale vej- og... [Notat]

Udliciterings betydning for de ansatte  

 03-02-2015 | På baggrund af forskningsoversigten effekter ved udlicitering af offentlige opgaver har tre forskere fra Roskilde og Københavns Universitet samt KORA skrevet... [Notat]

Rapport ”Analyse af offentlig-privat samarbejde” 

 21-01-2015 | I en ny rapport bestilt af Finansministeriet analyserer konsulentfirmaerne Quartz+Co og Rambøl effekterne af offentlig privat samarbejde. I boksen til højre... [Notat]

Manglende viden om effekterne af konkurrenceudsættelse  

 08-01-2015 | En gruppe af forskere fra Roskilde og Københavns Universitet samt KORA offentliggjorde i dag rapporten ”Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver 2014”,... [Notat]

Nyt forskningspapir om OPP 

 17-09-2013 | I en ny opsamling fra KORA konkluderer forskerne, at vi mangler en mere systematisk opsamling og evaluering af de hidtidige erfaringer med OPP, før vi kan... [Notat]

Kritik: Ny OPP-rapport tilfører ikke ny viden 

 22-05-2013 | Fem pensionsselskaber er kommet med en ny rapport om OPP. Der er ikke ret meget ny viden i rapporten, men pensionskasserne anbefaler øget anvendelse af OPP.  [Notat]

Udlicitering og medarbejderforhold 

 21-03-2013 | Konklusionen i undersøgelsen er ganske klar - udlicitering har stor betydning for medarbejderforholdene: ”[..] udlicitering medvirker til en... [Notat]

Gennemgang af rapport om udlicitering på rengøringsområdet 

 11-10-2012 | Udbudsrådet offentliggjorde 4. oktober 2012 en rapport om udlicitering af kommunal rengøring. Se Sekretariatets foreløbige vurdering, ved at klikke på linket i...Læs resumé [Analyse]

Besparelser sker på bekostning af kvalitet og medarbejdervilkår 

 05-10-2012 | Besparelser ved udlicitering sker på bekostning af kvaliteten og giver dårligere arbejdsvilkår for medarbejderne. Det er det reelle billede af en analyse fra... [Notat]

Nøgletalsanalyse om udliciteringsgrad og omkostningsniveau

 31-05-2012 | I det følgende gennemgår OAO-sekretariatet resultater og metode fra Anvendt Kommunal Forskning’s (AKF) analyse om udliciteringsgrad og omkostningsniveau på... [Notat]

Anbefalinger om personalepolitiske vilkår ved omstilling

 08-05-2012 | OAO og FTF har i fællesskab lavet en række anbefalinger til de personalepolitiske vilkår ved omstilling af virksomheden:  Det anbefales at aftale... [Notat]

Udbudsrådet sammenligner erfaringerne med udlicitering i Danmark og Sverige

 08-05-2012 | OAO-sekretariatet belyser her erfaringerne med Offentlig-Privat samarbejde ud fra en sammenligning af Danmark og Sverige. Notatet er udarbejdet på baggrund af... [Notat]

Ny vejledning og guideline for Offentlig-Privat samspil

 08-05-2012 | OAO-sekretariatet gennemgår her hovedelementerne i ”standardmodellen” for Offentlige-Private Partnerskaber (OPP), og en guide for Offentlig-Privat Innovation... [Notat]

Offentlige-Private Partnerskab – Erfaringerne skræmmer

 08-05-2012 | Dette OAO-notat beskriver de finansielle og operationelle problemer, der er forbundet med Offentlige-Private Partnerskaber (OPP). Notatet er en bearbejdet... [Notat]

Høringssvar om EU-udbudspakken 

 17-01-2012 | Forslag til nye EU-udbudsregler giver mere fokus på sociale hensyn, men OAO er bekymret for, om direktiverne lever op til de bredere formål. Der er også i en... [Notat]

Tvangsudbud i kommuner og regioner bliver fjernet

 21-12-2011 | OAO støtter regeringens forslag om at ophæve mulighederne for at pålægge kommuner og regioner en udbudspligt. OAO tolker lovforslaget sådan, at målene for øget... [Notat]

Step 1: Hvordan fungerer udbudsreglerne? 

 26-09-2011 | Når en kommunalbestyrelsen vælger at udbyde et bestemt område, skal de som "step 1" i et udbudsforløb overholde en række specifikke regler.Et udbud... [Redskab]

Step 2: Hvad er en kravspecifikation? 

 26-09-2011 | Inden kommunalbestyrelsen sender en opgave i udbud, skal den udarbejde et skriftligt udbudsmateriale, der indeholder en beskrivelse af den ydelse, der skal... [Redskab]

Step 3: Hvad er kontrolbud? 

 26-09-2011 | Når en kommune har sendt en opgave i udbud kan kommunen vælge at udarbejde et såkaldt kontrolbud. Et kontrolbud er kommunens bud på sin egen udbudte opgave.... [Redskab]

Step 4: Hvad er vigtigt i en udbudskontrakt? 

 26-09-2011 | Kommunalbestyrelsen skal, hvis en ekstern leverandør vinder et givent udbud, beskrive forholdet mellem kommunen og leverandøren i en udbudskontrakt. Ofte vil... [Redskab]

AKF-rapport stiller spørgsmålstegn ved effekter af udlicitering

 28-09-2011 | I en ny rapport udarbejdet af AKF (Anvendt Kommunalforskning) på vegne af LO, FTF og OAO bliver det dokumenteret, at udlicitering ifølge dansk og... [Notat]

Strategi om markedsgørelse 

 23-09-2011 | Forbundene i OAO er blevet enige om, hvordan den offentlige sektor bør fornys. Det skal ske med respekt for borgere, brugere og medarbejdernes vilkår og uden... [Notat]

Sociale hensyn ved udbud og indkøb 

 23-09-2011 | Europa-Kommissionen sætter i en ny vejledning fokus på sociale hensyn ved offentlige udbud og indkøb. Kommissionens vejledning er interessant fordi den via... [Notat]

Høring om udbudspligt 

 23-09-2011 | OAO har afgivet høringssvar til lovforslag om udbudspligt og om forenkling af klagemuligheder m.v. Lovforslaget er et led i udmøntningen af "Aftale om... [Notat]

Opgør med tvangsudbud 

 23-09-2011 | Folketinget er ved at behandle oppositionens beslutningsforslag B77 om afskaffelse af de bundne måltal for kommunernes konkurrenceudsættelse, hvor oppositionen... [Notat]

Positivt beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

 23-09-2011 | Oppositionen har foreslået at afskaffe de bundne måltal for kommunernes konkurrenceudsættelse, og lægger med det forslag op til et brud med regeringens linje,... [Notat]

Norsk lovgivning sikrer transportansatte ved virksomhedsoverdragelse

 23-09-2011 | En lovændring i Norge giver nyt håb til ansatte indenfor den kollektive trafik og andre steder, hvor man har haft problemer ved en virksomhedsoverdragelse. I... [Notat]

Den konkurrencedygtige offentlige arbejdsplads

 23-09-2011 | Konkurrencen mellem offentlige og private leverandører om offentlige opgaver er vokset de seneste år. Men "Lov om kommuner og regioners... [Notat]

Intet nyt i Udbudsrådets rapport 

 23-09-2011 | Udbudsrådet har offentliggjorte rapporten "Analyse af barrierer for Konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor". Rapporten har fokus på hvilke... [Notat]

Udlicitering af plejeopgaver 

 23-09-2011 | Kommunerne kan spare en femtedel ved at udlicitere plejeopgaverne. Sådan lyder Konkurrencestyrelsens konklusion på en analyse fra Udbudsrådet den 30. november...Læs resumé [Analyse]

Ingen dokumentation for store besparelser ved udlicitering

 23-09-2011 | Konkurrencestyrelsens konkurrenceredegørelse 2009 sætter blandt andet fokus på konkurrencen om offentlige opgaver. Problemet med redegørelsen er, at... [Notat]

Sorry: Gevinster ved udlicitering er tvivlsomme

 23-09-2011 | Kan man virkelig spare 15-20 mia. alene ved at udlicitere mere, som den liberale tænketank CEPOS hævder? Og hvad er effekten af offentlig-private partnerskaber... [Notat]

Konkurrence i kommunerne 

 23-09-2011 | Vi skal fortsat arbejde for mere udlicitering og flere udbud i den offentlige sektor. Det mener i hvert fald KL og regeringen. KL og Konkurrencestyrelsen... [Notat]

Udbud af lønadministrationen på det kommunale område

 23-09-2011 | Udbud af administrative opgaver har været afprøvet på forskellige områder i den kommunale sektor i de seneste år. Opgaverne har blandt andet omfattet:... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk