Udlicitering af plejeopgaver 

Udgivet: 23-09-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

Kommunerne kan spare en femtedel ved at udlicitere plejeopgaverne. Sådan lyder Konkurrencestyrelsens konklusion på en analyse fra Udbudsrådet den 30. november 2009 om konkurrence på plejecentre. OAO´s konklusion er, at der må være tale om ønsketænkning. Kun i to af de fire eksempler på udlicitering af plejecentre er der påvist besparelser ved udlicitering. Besparelserne er overvurderet og væsentligt under de 10-16 %, rapporten peger på. Erfaringer fra madservice sammenholdt med andre og tidligere erfaringer på plejeområdet sandsynliggør endda, at udlicitering lige så let kan give en ekstraregning. Og hvis undersøgelsen havde taget et bredere erfaringsgrundlag, havde konklusionen været endnu mindre entydig.

Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll for Udbudsrådet. Den bygger primært på erfaringer fra fire danske kommuner - Gribskov, Solrød, Kolding og Vejle. Ifølge Rambøll er det de eneste kommuner, der har udbudt driften af plejecentre i perioden 2004-09. Erfaringerne er så beskedne, at Rambøll også har inddraget erfaringer fra Sverige og fra madservice. Der er derimod ikke analyseret på andre opgaver på ældreområdet, der er blevet sat i udbud såsom vikarservice, hjemmesygepleje m.v. Og hvis analysen bare havde gået et par år yderligere tilbage, havde den også kunne medtage udliciterede plejehjem, som kom tilbage i eget regi.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk