Den konkurrencedygtige offentlige arbejdsplads

Udgivet: 23-09-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Indledning

Offentlige leverandører er ofte konkurrencedygtige, så længe der er lige vilkår og ikke konkurreres på løn og arbejdsvilkår. Det viser erfaringerne.  

Eksempler

Et godt eksempel på lige konkurrence stammer fra Århus og fra bustrafikken, som er et af de områder, hvor udlicitering ellers er mest brugt.

Da Midttrafik i 2007 besluttede at sende 20 pct. af Århus Sporvejes ruter i licitation skete det på atypiske betingelser.

Midttrafik er bl.a. ejet af Århus Kommune, som har en udviklingspolitik. Af den grund blev det betinget i udbudsmaterialet, at de chauffører, der valgte at blive ansat hos vinderen af licitationen, skulle beholde deres eksisterende løn og ansættelsesvilkår i hele kontraktperioden. Da kontraktperioden var 7½ år, betød det, at chaufførernes rettigheder blev langt bedre sikret, end de ville have været under Lov om Virksomhedsoverdragelse. Den sikrer kun chaufførernes løn frem til udløbet af den indeværende overenskomstperiode.

Udbuddet skulle ifølge Midttrafik ses som en strømpil for, om Århus Sporveje som offentligt ejet selskab var konkurrencedygtigt. Derfor deltog Århus Sporveje/Midttrafik i licitationen med et kontrolbud.

Arriva, der var blandt de interesserede private leverandører, kritiserede Midttrafik før licitationens afslutning. Arriva mente, at Århus Kommune og Midttrafik satte gevinsten ved udliciteringen over styr ved at udstede en 7½ år lang løngaranti til buschaufførerne!

Da kontrolbuddet viste sig at være det bedste og billigste tilbud, annullerede Midttrafik udbuddet og gav kørslen til Århus Sporveje. Konklusionen var altså, at Århus Sporveje var den mest konkurrencedygtige, så længe der ikke blev konkurreret på løn og arbejdsvilkår.

Det springende punkt i den aktuelle sag om udlicitering var, at Århus Kommune via sin udviklingspolitik sikrede sine medarbejderes løn og arbejdsvilkår. Århus kommune er ikke ene om, at sikre sine medarbejdere i forbindelse med udlicitering, men det kommunale/regionale arbejde med en udbudspolitik, varierer ganske betydeligt.

Det betyder at langt fra alle medarbejdere, der oplever udlicitering kan forvente samme beskyttelse af løn og arbejdsvilkår, som buschaufførerne i Århus. Det skyldes at den enkelte kommune/region - i store træk - selv bestemmer, hvordan man vil stille krav ved udbud.

Barrierer for lige konkurrence

Konkurrencen mellem offentlige og private leverandører om de offentlige opgaver er vokset de senere år. Men "Lov om kommuner og regioners erhvervsaktiviteter" har sat en stopper for, at offentlige institutioner kan deltage fuldt og helt i denne konkurrence. Konsekvensen er, at mange offentlige institutioner ikke udnytter deres kapacitet optimalt. Værdifulde ressourcer går tabt, fordi synergieffekter udebliver.

I 2004 stod Hobro Kommunes storkøkken foran lukning, fordi det plejehjem, hvor køkkenet havde til huse, skulle rives ned. Konsekvensen var, at kommunen skulle investere 4,27 mio. kr. i et nyt storkøkken. Den store sum fik kommunen til at overveje andre muligheder. Kommunen indledte en dialog med Hobro Sygehus, hvis køkken skulle lukkes, fordi køkkenet kunne producere mere, end der blev efterspurgt.

Opgaven blev sendt i licitation, og Hobro Sygehus vandt opgaven i konkurrence med tre private leverandører. Historien fra Hobro er et godt eksempel på, hvordan offentlige leverandører kan sikre en mere optimal udnyttelse af ressourcerne, når de byder på offentlige opgaver. I tilfældet Hobro var der tale om en ren "win-win situation", hvor Hobro Sygehus´ køkken med udsigt til ny storkunde kunne undgå lukning. Samtidig fik Hobro Kommune et bedre tilbud.

Historien fra Hobro er interessant, fordi offentlige institutioner siden 1. januar 2007 ikke længere har haft samme mulighed for at byde på hinandens opgaver. "Lov om kommuner og regioners erhvervsaktiviteter" har nemlig betydet, at kommuner og regioner ikke længere har mulighed for at udføre opgaver for hinanden og andre myndigheder, når opgavens værdi er over 1,57 mio. kr., (med mindre kommunen deltager via et privat selskab).

Hidtidige erfaringer med kontrolbud på køkkenområdet viser samtidig, at mange offentlige køkkener er konkurrencedygtige. Det betyder ikke alene, at mange offentlige institutioner med fordel kan opretholde en egenproduktion, men også at de kunne skabe bedre konkurrenceforhold, hvis de fik lov til at byde på hinandens opgaver. Haderslev, Holbæk og Skive er eksempelvis kommuner, hvor det offentlige alternativ har været konkurrencedygtigt i forhold til de private tilbud.

Erfaringerne med kontrolbud er generelt positive, og der er ingen tvivl om, at øget anvendelse af kontrolbud og fortsat mulighed for, at offentlige institutioner kan byde på hinandens opgaver, ville forbedre konkurrencen.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk