Positivt beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Udgivet: 23-09-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Pressemeddelelse

Folketinget førstebehandler i dag, torsdag d. 7. april, oppositionens beslutningsforslag B77 om afskaffelse af de bundne måltal for kommunernes konkurrenceudsættelse. Oppositionen (S, SF og EL) lægger med forslaget op til et brud med regeringens linje, hvor kommunerne år for år tvinges til at sende stadig flere opgaver i udbud.

Beslutningsforslaget bliver vel modtaget i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), der repræsenterer 414.000 af landets offentligt ansatte:

"Oppositionspartierne skal have stor ros for fremsættelsen af netop dette beslutningsforslag. Regeringens neoliberale tvangstanker har ført den vigtige debat om effektivisering af den offentlige sektor ud på et vildspor, hvor det handler mere om at tilfredsstille vennerne i erhvervslivet, end om at sikre mest mulig kvalitet for borgere og medarbejdere", siger OAO´s formand Dennis Kristensen.

Beslutningsforslaget lægger konkret op til, at det atter bliver en kommunalpolitisk beslutning, hvor og hvornår man vælger at sende en given opgave i udbud. En udvikling der hilses velkommen i OAO:

"Debatten om udlicitering er også en debat om lokaldemokrati og selvbestemmelse. Når kommunerne tvinges til at udlicitere reduceres lokaldemokratiet til et dukketeater, hvor dukkeførerne sidder i Finansministeriet langt væk fra den lokale virkelighed, som de valgte kommunalpolitikere skal navigere i. Det kommunale demokrati er måden, hvorpå der leveres lokale svar på lokale udfordringer. Det er noget vi skal være stolte af og værne om - ikke noget vi skal se som en hindring på vejen", siger OAO´s formand Dennis Kristensen.

Partierne foreslår endvidere, at der skal nedsættes et uafhængigt udvalg bestående af eksperter indenfor økonomi, organisation og offentlig forvaltning til undersøgelse af effekterne af konkurrenceudsættelse og udlicitering.

Også denne del af forslaget bliver modtaget positivt i OAO:

"OAO har gennem længere tid argumenteret for nødvendigheden af mere dokumentation for og viden om effekterne af udlicitering. De besparelser som DI, CEPOS og andre interessenter har haft held til at komme igennem med, tegner næppe ét fuldstændigt billede. Der findes mange eksempler på, at udlicitering er gået galt til skade for de berørte medarbejdere og borgere og ikke mindst til skade for kommunernes økonomi. Et uafhængigt ekspertudvalg er første skridt på vejen til en mere oplyst debat om, hvilken rolle private leverandører skal spille i den offentlige sektor", siger OAO´s formand Dennis Kristensen.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk