Tvangsudbud i kommuner og regioner bliver fjernet

Udgivet: 21-12-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Regeringen vil fjerne mulighederne for at pålægge kommuner og regioner tvangsudbud. OAO har kommenteret et udkast til lovforslag.

OAO er enig i, at et offentligt-privat samarbejde ikke skal være baseret på tvang og centralt fastsatte krav om udlicitering af bestemte opgaver.

OAO har noteret med tilfredshed, at regeringen ikke ønsker at pålægge kommuner og regioner en pligt til konkurrenceudsættelse.

OAO tolker bemærkningerne i lovforslaget sådan, at der heller ikke i økonomiaftalerne med kommuner og regioner vil blive lagt op til rigide måltal med krav om konkurrenceudsættelse af en bestemt andel af opgaverne.

AKF har for nylig gennemført en omfattende kortlægning af eksisterende viden om effekten af udlicitering. På baggrund af denne analyse anbefaler OAO desuden, at der bliver indsamlet yderligere videnskabelig underbygget dokumentation for effekten af forskellige former for offentligt-privat samspil FØR regeringen lægger sig fast på, hvordan man skal ”fortsætte og videreudvikle samarbejdet”.

Efter OAO’s vurdering mangler der desuden generel dokumentation for den samfundsøkonomiske effekt af forskellige typer af offentlig-privat partnerskab (OPP). 

OAO anbefaler endelig, at Regeringen overvejer på hvilke områder, der kan være behov for yderligere at afbureaukratisere reguleringen af krav til offentligt - privat samspil, herunder ikke mindst det statslige udbudscirkulære.

Læs OAO's høringssvar i boksen til højre. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk