Høringssvar om EU-udbudspakken 

Udgivet: 17-01-2012 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Bredere mål med EU-udbud

Der blev lige før jul 2011 fremlagt en samlet ”udbudspakke” fra EU – Kommissionen. Pakken indeholder et revideret udbudsdirektiv og et revideret udbudsdirektiv specielt for forsyningsområdet. Som noget nyt indeholder pakken også et direktiv om regulering af koncessioner.

I forslaget til udbudsdirektiv bliver det fremhævet, at offentlige indkøb skal kunne fremme brede samfundsmæssige mål, herunder beskæftigelses- og miljøhensyn.

OAO kan støtte den bredere formålsbestemmelse, men OAO savner en mere forpligtende henvisning til arbejdsmiljø, uddannelse og sundhed samt sikring af sociale rettigheder og vilkår for ansatte i EU-landene, herunder anerkendelse af vilkår fastsat i kollektive overenskomster. 

Sociale ydelser

Forslagene indeholder en ophævelse af en opdeling på såkaldte ”a- og b-ydelser” og i stedet en indførelse af særlige regler for social service. Det vil samlet indebære en øget regulering af den offentlige sektor. OAO er betænkelig ved denne stramning.

Procedureregler og gennemskuelighed

OAO ønsker generelt, at kravene om åbenhed, ligebehandling m.v. bliver fastholdt. OAO ønsker specielt, at man undgår udbudsprocesser, der set udefra er uigennemskuelige og vanskelige at dokumentere.

Bredere hensyn ved udbud

OAO hilser en række præciseringer velkommen, herunder muligheden for at tage hensyn til produktionsforhold og medarbejdernes kvalifikationer ved udlicitering.

Specielt om direktivforslag for koncessioner

OAO finder det vigtigt, at man som udgangspunkt slår fast, at direktivet om koncessioner ikke må flytte ved den offentlige sektors egen kompetence til at beslutte, om en opgave skal løses internt eller eksternt.

Læs hele høringssvaret fra OAO i boxen til højre.

Læs hele udbudspakken (engelsk udgave) i boxen til højre.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk